CFLT would like to thank Kerry County Council and the COVID-19 Emergency Fund 2020 and Department of Rural and Community Development for the financial assistance it received for PPE and supporting the Meals on Wheels service.
Ba mhaith le CFLT buíochas a ghabháil le Comhairle Contae Chiarraí agus le Ciste Éigeandála COVID-19 2020 agus leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail as an gcúnamh airgeadais a fuair sé le haghaidh TCP agus an tacaíocht leis an tseirbhís Béilí Baile.