Menu

Fóram Gaeilge Chiarraí

Thomas O'Sullivan (1)

‘Fóram Gaeilge Chiarraí’ is a voluntary group established in 2011 to give a voice to the Irish language and Gaeltacht communities in Kerry. We work hand in hand with ‘Comharchumainn Ghaeltachta’ on the Dingle Peninsula. We focus on promoting the most important policies for the development of the Irish language in Kerry and strengthening the networking of that community. Community groups and committees interested in the future of the Irish language in Kerry are welcome to join us, by contacting eolas@ciarrai.com. 

Is grúpa deonach é Fóram Gaeilge Chiarraí a bhunaíodh i 2011 chun guth a thabhairt do Phobail na Gaeilge agus na Gaeltachta i gCiarraí.

Bímíd ag obair as lámh a chéile leis na Comharchumainn Ghaeltachta thiar i gCorca Dhuibhne, ar an Leith-Triúigh agus ó dheas in Uíbh Rathach, mar aon le Conradh na Gaeilge, Ógras, Glór na nGael agus grúpaí nach iad.

Dírímíd ar na polasaithe is tábhachtaí d’fhorbairt na Gaeilge i gCiarraí a chur chun cinn agus líonrú an phobail sin a láidriú.

Tá fáilte roimh ghrúpaí is coistí pobail gur speis leo todhchaí na Gaelainne i gCiarraí a bheith páirteach linn, ach scéal a chur go eolas@ciarrai.com