Menu

Fishing in the Cloghane/Brandon Area. Iascaireacht i gClochán/Bréanainn

A5_FRONT_FINAL_5MMBLEED (1)-page-001

Fishing in the Cloghane/Brandon Area

For generations past and present, fishing in the area of Cloghane/Brandon has played a considerable role in shaping the district which we live in today. Fishing formulated a strong community network and provided families of the region with a satisfactory livelihood. During the famine, it is arguable that the people of this area were not affected badly due to the abundance of food available at sea.

Unfortunately, as the saying goes, good things pass and now we are left with a declining industry which makes it incredibly difficult for families to survive on fishing alone. So, what did happen and how did this strong trade fade away so quickly? This publication aims to explore the journey of our fishing industry in order to preserve the culture and heritage of this exceptional region in the west of Ireland so that it is not lost forever.

 

Iascaireacht i gClochán/Bréanainn

Le glúnta anuas agus inniu, bhí ról lárnach ag an iascaireacht i gClochán / Bréanainn go mór i bhfeidhm ar an cheantair. Chruthaigh an iascaireacht líonra láidir idir an pobail agus chuir sé slí bheatha shásúil ar fáil do theaghlaigh an réigiúin. Le linn an ghorta, is féidir a áiteamh nár cuireadh drochthionchar ar mhuintir an cheantair seo mar gheall ar an raidhse bia a bhí ar fáil ar muir. Ar an drochuair, de réir mar a théann an ráiteas, críochnaíonn rudaí maithe agus anois tá tionscal na hiascaireachta ag dul i laghad. Mar thoradh, fhágann sé thar a bheith deacair do theaghlaigh maireachtáil ar an iascaireacht ina n-aonar. Mar sin, cad a tharla agus conas a d’imigh an trádáil láidir seo chomh tapa? Tá sé mar aidhm ag an bhfoilseachán seo turas ár dtionscal iascaireachta a phléigh chun ár gcultúr agus dúchas an réigiúin eisceachtúil seo in iarthar na hÉireann a chaomhnú ionas nach gcaillfear go deo é.