Menu

Comhlacas na gComharchumann & Comhlachtaí Pobalbhunaithe

 

These are leading organization representing Gaeltacht Communities throughout Ireland, Working together to strengthen and sustain social and economic life in rural areas and on Gaeltacht islands. This umbrella group was established to strengthen and sustain the focus on social and economic life in rural Gaeltacht areas and works to strengthen these various areas. Over 30 groups are involved with the Association of Co-operatives & Community Based Bodies. We hold meetings to provide an opportunity to come together to discuss matters relating to policy and grant sources, lobbying etc. There are major challenges ahead as an umbrella group to strengthen and strengthen the Co-operatives & CCPB.

For more information visit www.ccpb.ie. 

mappa liostaCeanneagraíocht atá ag feidhmiú ar son na bPobal Gaeltachta ar fud na hÉireann. Ag obair le chéile chun an saol sóisialta agus eacnamaíochta i gceantair thuaithe agus ar oileáin Ghaeltachta a neartú is a chothú.

Is bratghrúpa é Comhlachas na gComharchumainn & na gComhlachtaí Pobalbhunaithe do Chomharchumainn Forbartha agus comhlachtaí pobal bunaithe.

Bhí an bratghrúpa seo bunaithe chun diriú isteach ar an saol sóisialta agus eacnamaíochta a neartú agus a chothú i gceantair thuaithe agus ar oileáin Ghaeltachta a bhíonn ag obair le chéile agus ag iarraidh a bheith ag obair chun na ceantair éagsúla seo a láidriú.

Tá ós cionn 30 grúpa páirteach sa ngrúpa seo le Comhlachas na gComharchumainn & na gComhlachtaí Pobalbhunaithe.

Bíonn cruinnithe againn chun deis a thabhairt teacht le chéile chun nithe a phlé eadrainn a bhíonn le déanamh ó thaobh polasaithe dhó agus foinsí deontaisí, stocáireacht srl.

Tá dúshláin mhóra amach romhainn mar bhratghrúpa chun na Comharchumainn & CCPB a neartú agus a láidriú.

Féach isteach ar an suiomh idirlín www.ccpb.ie i gcoir thuilleadh eolas.