Menu

Iarratas Scairshealbhóra/ Shareholder Application

  • Is leat na scaoreanna go deo./ Shares are for life.
  • Is féidir na scaireanna a aistriú chuig duine os cionn 18 mbliana d’aois gan aon chostas breise./ Shares can be transferred to a person over 18 at no additional cost.
  • Ní féidir scaireanna a fhuascailt./ Shares are not redeemable.