Menu

Iarratas Scairshealbhóra/ Shareholder Application

Scaireanna/Shares:
Cuireadh Comharxchumann Forbartha An leith Triúigh  le chéile i 1973. Cheannaigh daoine áitiúla scaireanna chun bheith páirteach sa Chomharchumann. Is baolach go bhfuil alán dóibh siúd imithe I slí na fírinne ó shin agus tá na scaireanna imithe leo. Táimid ag iarraidh ar daoine an lae inniú a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa chomharchumann trí scaireanna a cheannach. Costas ar scar ná €20. Tabharfaidh sé seo teideal duit vótáil in aon ábhar a bheidh ar siúl. 
CFLT was formed in 1973 and at the time was supported by local people who bought shares to be a part of the Co-op. In the subsequent years a lot of these people have passed away and there shares have gone with them. We are trying to get the present generation to get involved by getting them to sign up to be shareholders. This cost is €20. This will entitle them to a vote in any subsequent decisions. 

  • Is leat na scaoreanna go deo./ Shares are for life.
  • Is féidir na scaireanna a aistriú chuig duine os cionn 18 mbliana d’aois gan aon chostas breise./ Shares can be transferred to a person over 18 at no additional cost.
  • Ní féidir scaireanna a fhuascailt./ Shares are not redeemable.
  • Shareholders must be 18 / Caithfidh scairshealbhóirí a bheith 18

Is féidir dul ar aghaidh agus iad a cheannach nuair a tabhairfidh an boird cead. When board approves then you go ahead with the purchase here

Shares - Scaireanna

Buy

€20.00