Notaí na Seachtaine

Cúrsa Ullmhúcháin Béal Triail le Michéal Ó Ruairc
Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil á dhéanamh i Halla le Chéile ar an 5ú, 6ú & an 7ú Márta 2021. Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht, ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain. A preparatory course for the Oral Irish Examination will be held in Halla le Chéile on the 5th, 6th & 7th of March 2021. The Irish language course is aimed at students seeking a high standard in the Leaving Certificate Oral Test and  is available for 5th and 6th year students.

Seirbhísí Iarscoile: Tá teaghlaigh nua ag teacht isteach sa pharóiste go luath. Toisc go bhfuil leanaí nua tagtha isteach sa pharóiste teastaíonn cúntóir eile uainn leis an tseirbhís iarscoile, ar feadh cúpla uair an chloig ó Dé Luain go dtí an Déardaoin, ó 2:30 go 6:00 sa tráthnóna. Glaoigh isteach sa halla le do CV. There are new families moving into the parish in the coming months. We need another assistant with the afterschool service, for a few hours  Monday to thursday, in the afternoon from 2:30 to 6:00. Call into the Halla with your CV before 22/12/2020 . You can also send in you CV to eolas@cflt.ie

Cumann 500, Buaiteoirí Mí Shamhain/ November 2020
1ú: (€500) Thomas & Evelyn Kennedy, Cluaismore, An Daingean.
2ú: (€250)Helen Fitzgerald, An Clochán.
3ú: (€150)Patrick & Mary Moriarty, Cluain Siorrach, An Clochán.
4ú: (€75) Eamonn Gilmore, Ballina, Co. Tipperary.
5ú: (€50) Marjorie Byrne, An Clochán.

Féilire Clochán Bréanainn 2021:An bhfuil tú ag lorg bronntanas speisialta don Nollag? Is bronntanas foirfe é seo do chairde agus do mhuintir. Líontar an féilire le pictiúir de Clochán agus Bréanainn. Téann an fáltas go léir chuig ‘Bailte Slachtmhara’. Go raibh maith agat do gach duine a chuidigh leis an bhféilire agus go raibh maith agat do bhailte slachtmhara as seo a eagrú. Níl siad ach deich euro agus ar díol i Siopa an Phobail, Clochán.  Are you looking for a special Christmas Present? This is the perfect present to get your friends and family while supporting your local community. The calendar is filled with pictures of Cloghane and Brandon. Thank you to all those who contributed pictures to make this calendar possible and thank you to the ‘Tidy Towns Committee’ for organizing everything. All proceeds are going to Tidy Towns. The calenders are only €10 and on sale at the Local Shop in Cloghane.

Siopa an Phobail: Ba mhaith linn buíochas a ghabháil do Shiopa an Phobail as a gcuid oibre crua go léir le linn na paindéime. Chuir Siopa an Phobail béim ar a dtábhacht do cheantar Clochán/Bréanainn ag cabhrú linn le gach rud. We would like to take this opportunity to Thank Siopa an Phobail for all they have contributed to the community during these unpredictable and difficult times. Siopa an Phobail have highlighted their importance to the Cloghane/Brandon area, providing us with all the necessities as well as a range of fuels to keep us cosy for the winter.