CORPOIDEACHAS SPRAOI DO NA PÁISTÍ- Ar Líne!!! 
Beidh ranganna corpoideachais ar súil ó Dé Luain go dtí Dé hAoine, le haghaidh 25 noiméad. Tá siad ag tosú Dé Luain an 18ú agus ag críochnú Dé hAoine 29ú la de Mí Eanair. Beidh na ranganna go léir ar ‘Zoom’, do na páistí a chailleann a bheith gníomhach le linn glasála. Tá sé € 3 an rang, in aghaidh an teaghlaigh. Más mian leat áirithint a dhéanamh ar feadh seachtaine iomláine roimh ré is féidir leat é a fháil ar € 12. Chun do sheisiún ar líne a chur in áirithe nó chun tuilleadh eolas a fháil téigh i dteagmháil le siobhanomahony@hotmail.com nó cuir teachtaireacht chugam ar 087 140 1451.

FUN FITNESS FOR KIDS!!! 25 minute P.E classes will be held from Monday to Friday, starting Monday the 18th and finishing ( with hopefully the lockdown!) on the 29th of January. All classes will be streamed via Zoom for the kids who miss being active during lockdown.  Classes can be booked separately for only €3 per class, per household.  If you want to book for a full week in advance you can get it for €12.  To book your online session or for further information please contact siobhanomahony@hotmail.com or message me on 087 140 1451. 

CCB /AGM Beidh Cruinniú Cinn Bliana ar siúl ar an 11/02/2021 7:30 pm. Scairshealbhóirí, déan teagmháil leis an oifig le seoladh ríomhphoist chun freastal ar an chruinniú trí Zoom roimh 5ú Feabhra
Annual General Meeting will take place on 11/02/2021 at 7:30pm. Shareholders, contact the office by 5th Feb with an email address to attend the meeting through Zoom.

Cúrsa Ullmhúcháin Béal Triail le Michéal Ó Ruairc Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil á dhéanamh i Halla le Chéile ar an 5ú, 6ú & an 7ú Márta 2021. Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht, ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.
 A preparatory course for the Oral Irish Examination will be held in Halla le Chéile on the 5th, 6th & 7th of March 2021. The Irish language course is aimed at students seeking a high standard in the Leaving Certificate Oral Test and  is available for 5th and 6th year students.

Cumann 500, Buaiteoirí Mí Nollag/ December 2020
1ú: (€500) Kevin Lyne, Cé Bhréanainn/UK.
2ú: (€250) Michael Lynch, Taobh a Cnoic, Bréanainn.
3ú: (€150) James Murphy, Baile Uí Dhuibhne, Bréanainn.
4ú: (€75) Edward Ó h-Aongusa, Cnoc na hEorna, An Clochán.
5ú: (€50) Aileen Deasy, Presbytery, An Clochán.