CCB /AGM
Beidh Cruinniú Cinn Bliana ar siúl ar an 11/02/2021 7:30 pm. Scairshealbhóirí, déan teagmháil leis an oifig le seoladh ríomhphoist chun freastal ar an chruinniú trí Zoom roimh 5ú Feabhra
Annual General Meeting will take place on 11/02/2021 at 7:30pm. Shareholders, contact the office by 5th Feb with an email address to attend the meeting through Zoom.

Cumann 500, Buaiteoirí Nollag/ December 2020
1ú: (€500) Kevin Lyne, Cé Bhréanainn/UK.
2ú: (€250) Michael Lynch, Taobh a Cnoic, Bréanainn.
3ú: (€150) James Murphy, Baile Uí Dhuibhne, Bréanainn.
4ú: (€75) Edward Ó h-Aongusa, Cnoc na hEorna, An Clochán.
5ú: (€50) Aileen Deasy, Presbytery, An Clochán.

Cúrsa Ullmhúcháin Béal Triail le Michéal Ó Ruairc
Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil á dhéanamh i Halla le Chéile ar an 5ú, 6ú & an 7ú Márta 2021. Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht, ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain. A preparatory course for the Oral Irish Examination will be held in Halla le Chéile on the 5th, 6th & 7th of March 2021. The Irish language course is aimed at students seeking a high standard in the Leaving Certificate Oral Test and  is available for 5th and 6th year students.