Cúntóir Seirbhísí Iarscoile:

Toisc go bhfuil leanaí nua tagtha isteach sa pharóiste
teastaíonn cúntóir eile uainn leis an tseirbhís iarscoile, ar feadh cúpla uair an chloig ó Dé
Luain go dtí an Déardaoin, ó 2:30 go 6:00 sa tráthnóna. Glaoigh isteach sa halla le do CV.
We need another assistant with the afterschool service, for a few hours Monday to
thursday, in the afternoon from 2:30 to 6:00. Call into the Halla with your CV before
22/12/2020 . You can also send in you CV to eolas@cflt.ie

Cúrsa Ullmhúcháin Béal Triail le Michéal Ó Ruairc
Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil á dhéanamh i Halla le Chéile ar an 5ú, 6ú
& an 7ú Márta 2021. Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán
sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht, ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain. A preparatory course for the Oral Irish Examination will be held in Halla le Chéile on
the 5th, 6th & 7th of March 2021. The Irish language course is aimed at students
seeking a high standard in the Leaving Certificate Oral Test and is available for 5th
and 6th year students.

Nóta Buíochais /Thank You Note
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Comhairle Contae Chiarraí as a dtacaíocht airgeadais,
chun an Covid-19 a choimead amach.
We want to thank Kerry County Council  Department of Rural and Community Development for their financial support in helping us with trying to keep the Covid 19 from our doors and help prevent the spread of it with the Community Enhancement Programme.

Cumann 500, Buaiteoirí Mí Shamhain/ November 2020
1ú: (€500) Thomas & Evelyn Kennedy, Cluaismore, An Daingean.
2ú: (€250)Helen Fitzgerald, An Clochán.
3ú: (€150)Patrick & Mary Moriarty, Cluain Siorrach, An Clochán.
4ú: (€75) Eamonn Gilmore, Ballina, Co. Tipperary.
5ú: (€50) Marjorie Byrne, An Clochán.

Siopa an Phobail:

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil do Shiopa an Phobail as a
gcuid oibre crua go léir le linn na paindéime. Chuir Siopa an Phobail béim ar a
dtábhacht do cheantar Clochán/Bréanainn ag cabhrú linn le gach rud.

We would like to take this opportunity to Thank Siopa an Phobail for all they have contributed to
the community during these unpredictable and difficult times. Siopa an Phobail
have highlighted their importance to the Cloghane/Brandon area, providing us
with all the necessities as well as a range of fuels to keep us cosy for the winter.

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi Mhaise Daoibh go léir