AG TEASTÁIL: Páisti agus daoine óga ón nGaeltacht! Iarrtar ar thuismitheoirí físeán gairid 30 soicind a thaifeadadh den pháiste/duine óg ( ag insint beagán fúthu fein agus ag casadh damhsa, scéalaíocht, i mbun agallaimh beirte srl) agus a sheoladh ar WhatsApp chuig 0872461685. Seol ainm, aois agus seoladh baile an pháiste agus ainm agus uimhir theagmhála an tuismitheora in éineacht leis an bhfíseán.Déta deireanach d’iarratais Dé hAoine 9 Deireadh Fómhair.Ádh Mór ort

Turasóireacht a chur chun cinn:  Tá sé mar aidhm againn  turasóireacht a chur chun cinn inár bpobal áitiúil agus an gnó a leanann é a chothú agus a fhorbairt go hairithe le scamall covid anuas orainn . Má tá aon ghrianghraif nó faisnéis faoi sheoda ceilte ag duine ar bith, bíodh iad  na  líonta mór siúlóidí atá ar fáil dúinn nó dea-eispéireas a bhí agaibh i gClochán  / Bréanainn seol na grianghraif agus na heispéiris seo chugainn le do thoil ionas gur féidir linn iad a thaispeáint lenár nuachtlitir agus na meáin shóisialta seo a leanas. Seol ríomhphost chuig eolas@cflt.ie nó má tá tú á sheoladh  ar na meáin shóisialta déan cinnte go  mbaineann tú faidhm na nascanna seo a leanas . Instagram: @cflt.ie. Twitter: @hallalecheile

Táimid buíoch as do thacaíocht leanúnach agus guímid gach rath ort. We are looking to promote tourism in our local community and keep business above water, especially during these testing times. If anyone has any photographs or information of hidden treasures, be it the vast amount of walks available to us or a recent experience out and about in Cloghane/Brandon; please send these photographs and experiences on to us so we can feature them in our newsletter and social media following. Email them to eolas@cflt.ie or if posting on social media please make sure to tag us so we can promote. Instagram: @cflt.ie.  Twitter: @hallalecheile

Comhghairdeas lenár mbainsteóir Caitríona agus Seamús Uí Chléirigh, lenár mball coiste Killian Burns agus Louise agus leis na comrádaithe Fred Cooke agus Julie Jay ar bhreith a leanaí nua le déanaí.

Maidin Caifé :De bharr Covid-19, ní bheidh aon Maidin Caifé ar siúl i mbliana. Beidh bosca síntiús sa Siopa an tseachtain seo chugainn más mian leat cuir leis an chiste.
Due to Covid-19, the annual coffee morning in aid of Kerry Hospice will not take place this year. A donation box will be placed in the Siopa in Cloghane next week should you wish to contribute. Beidh bosca síntiús sa Siopa an tseachtain seo chugainn más mian leat cuir leis an chiste.

Clós Súgartha/Playground: Tá sleamhnán nua uainn in ár gclós súgartha. Deir an Chomhairle Chontae Chiarraí nach bhfuil an t-airgead acu. Caithfimid stocaireacht a dhéanamh ar pholaiteoirí le haghaidh sleamhnán nua. Our playground needs a new slide. Council say they do not have the money. We need to lobby politicians for a new slide.

Méan Fómhair/ September 2020
1ú:(€500): Thomas Fitzgerald, Hardware Ltd, An Daingean
2ú:(€250): Mary Connolly-Kenny, Lixnaw
3ú:(€150): Maire & Micheál O Murchú, Ceapaigh, Bréanainn
4ú:(€75): Marie & Eugene Lyne, Bréanainn
5ú. (€50): Fiona Kennedy, An Daingean

Buíochas as ucht do thacaíocht leanúnach. Thank you for your continued support. Feach ar www.cflt.ie chun a thuilleadh eolas a fháil

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá cuid do na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Comhairle Contae Chiarraí as a dtacaíocht deontais a thugadar dúinn chun cabhrú leis an tseirbhís seo a sholáthar. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle Búiochas Due to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, some services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We would like to thank Kerry County Council for their grant support received to help provide this service. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.

Nuacht a Scriobh
An dtaitníonn an scríbhneoireacht leat? An gcoimeádann tú suas leis an nuacht áitiúil? Ar mhaith leat an t-eolas seo a roinnt trí nótaí a scríobh dúinn le cur ar ár suíomh idirlinn www.cflt.ie  agus isteach nuachtán áitiúil? Déan teagmháil linn ag 0872372241 nó seol ríomhphost chuig eolas@cflt.ie. ‘led thoil.
Do you enjoy writing? Do you keep up with the local news? Would you like to share this knowledge by writing notes for us to pass onto our website and local newspaper? If so contact us at 0872372241 or email eolas@cflt.ie