Cumann 500 Buaiteoirí , Mí Eanair 2021
1ú:(€500) Seamus MacGiolla Dé, An Clochán.
2ú: (€250) Edward Hennessy , An Clochán
3ú: (€150) Deirdre O’Connor & Brian mcMahon, Lios Tuathail 
4ú: (€75) Tadhg MacMathúna, An Clochán & An Austráil
5ú. (€50) Máire Uí Mhurchú, Ballinasaigh, An Daingean.

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle Búiochas Due to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We are constantly reviewing the situation. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.

CCB /AGM Beidh Cruinniú Cinn Bliana ar siúl ar an 11/02/2021 7:30 pm. Scairshealbhóirí, déan teagmháil leis an oifig le seoladh ríomhphoist chun freastal ar an chruinniú trí Zoom roimh 5ú Feabhra
Annual General Meeting will take place on 11/02/2021 at 7:30pm. Shareholders, contact the office by 5th Feb with an email address to attend the meeting through Zoom.

Cúrsa Ullmhúcháin Béal Triail le Michéal Ó Ruairc Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil á dhéanamh i Halla le Chéile ar an 5ú, 6ú & an 7ú Márta 2021. Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht, ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.
 A preparatory course for the Oral Irish Examination will be held in Halla le Chéile on the 5th, 6th & 7th of March 2021. The Irish language course is aimed at students seeking a high standard in the Leaving Certificate Oral Test and  is available for 5th and 6th year students.