Siulóid Más An Tiompáin deisithe..B’fhiú go mór triail a bhaint as an gceann seo! This walk has been upgraded and repaired…worth a visit.

ICW Intergrated Constructed Wetland. Is gá uasghrádú a dhéanamh ar chóras séarachas An Chlochán. Tá an  staidéar féidearthachta déanta. Cad é an chéad chéim eile? Féach isteach ar www.cflt.ie le haghaidh tuilleadh eolas.
Cloghane wastewater system requires upgrading. Feasibility study done. What is the next stage? Check out www.cflt.ie for more information.

Aonach Na Nollag/ Xmas Fair. Tá Aonach na Nollag curtha ar ceal is baolach . Ach tá rogha agaibh do stoc a thaispeáint le diol  sa siopa mas mean libh. Déan teagmháil leis an siopa le haghaidh tuilleadh eolas. The Christmas fair is cancelled unfortunately. Alternatively The shop in Cloghane is willing to set aside space to whoever want to display their stock to sell.Contact the shop for more information.

Tá an Tintean Ceoil cuirithe ar athló go foill is baolach de bharr Covid. Tintean Ceol is postponed for the moment due to Covid unfortunately.

Dinnear Pobal: Tá dinnéir poiblí an Mháirt cuirithe ar athló go foill is baolach de bharr Covid. Ach tá Seirbhís Béile Baile again an tam ar fad. Má tá Béilí Baile uait cuir glaoch orainn ar  066 7138137. Tuesday Dinners postponed for the moment However you can  book a meal on our Meals on Wheels service by  calling 066 7138137.

Siulóid Más An Tiompáin deisithe..B’fhiú go mór triail a bhaint as an gceann seo! This walk has been upgraded and repaired…worth a visit.

Ranganna Gaelinne saor in aisce/ Free Irish Classes: An bhfuil meirg tar éis teacht ar do chuid Gaelainne ó d’fhág tú an scoil? Cuir snas agus feabhas ar do chuid Gaelainne le ranganna seachtainiúil ar Zoom! Le tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil trídsibealnicdhuibh@gmail.com nó +353 85 772 9810
Free Irish classes online Has your Irish gotten rusty since leaving school? Practice and improve your Irish with weekly classes on Zoom You can get more information by contactingsibealnicdhuibh@gmail.com or +353 85 772 9810

An bhfuil tú ag lorg deis nua fostaíochta?Are you looking for a new job opportunity? Cúntóir Seirbhísí Iarscoile Afterschool Service Assistant  
Ar maith leat obair le leanaí, Tá cúntóir eile uainn leis an tseirbhís iarscoile, ar feadh 24 uair an chloig ó Dé Luain go dtí an Déardaoin. Cuir do CV le do thoil chuig Halla le Chéile, Baile an Dúin, Brandon, Trá Lí, Co Chiarraí V92RTOX nó seol ríomhphost chuig eolas@cflt.ie roimh Dé hAoine an 03/12/2021.
CFLT are currently recruiting for an Assistant for the afterschool service.  The available position is from Monday to Thursday 24 hours a week. Please post your CV to Halla le Chéile, Baile Uí Dhuinn, Bréanainn, Trá Lí, Co Chiarraí V92RTOX or email eolas@cflt.ie before Friday the 03/12/2021 .

Geata Sábháilteachta: Buíochas le Chiste Tacaíochta Pobail Chomhairle Chontae Chiarraí lena gcabhair chun an geata sábháilteachta a suiteáladh le déanaí ar Chlós Súgartha Halla Le Chéile. Go raibh maith agat as do thacaíocht leanúnach. Thank you to Kerry Council Council Community Support Fund for their contribution to the safety gate that was recently installed at Halla Le Chéile Playground. Thank you for your continued support.

Cé Bhréanainn Tá deisiúcháin ar Cé Bhréanainn críochnaithe. Buíochas le Chomhairle Chontae Chiarraí as an tacaíocht maoiniúchán trí Clár. Buíochas le David O’Connor Construction agus Brendan Spillane Plant Hire a rinne an obair.  Repairs to Brandon pier is complete. Thanks to Kerry County Council and Clár funding. Thanks to David O’Connor Construction and Brendan Spillane Plant Hire who did the work.

Grúpa Súgartha: Tá Grupa Sugartha ag filleadh ar ais Dé Céadaoin, an 29.09.2021 ag 11am chuig Ionad Pobail Halla Le Chéile.    Grupa Sugartha (mother & toddler) returning on Wednesday the 29.09.2021 at 11am to Halla Le Chéile Community Centre.

Cumann 500 Buaiteoirí
Deireadh Fómhair/ October 2021
1ú:(€500): Siopa An Phobal, An Clochán
2ú:(€250): Christine Dennehy, Lios, Bréanainn.
3ú:(€150): Lilly O’Neill, Teer, Bréanainn
4ú:(€75): Mary & Michael Greaney, Ballyguin, Bréanainn
5ú. (€50): Jacqueline O’Connor, Glencar
Seo taifeadadh den Lato/Here is a recording of the draw
https://youtu.be/iBVsBScBD1Y
Thuilleadh eolas le fáil ar www.cflt.ie   More information on how to join to be found on www.cflt.ie

Bus Local Link R49 – BRANDON POINT – CLOGHANE – CASTLEGREGORY – CAMP – DERRYMORE – TRALEE…..Gach Luain agus Ceadaoin/ Every Monday & Wednesday
Thuilleadh eolas   https://www.locallinkkerry.ie/Brandon/

Scéime Sóisialta Tuaithe. Spás ar fáil ar scéim fostaíochta na Scéime Sóisialta Tuaithe.
Téigh i dteagmháil le Séamus ar 087 2982284 le do thoil.
Space available on the Rural Social Scheme employment scheme. Please contact Séamus on 087 298 2284

Spás Oifige le ligean ar cíos. Office space to let Thuilleadh eolas www.cflt.ie/office-hot-desks-to-let/ nó glaoch a chuir orainn ar 066 7138137