Club Spórt Clochán – Bréanainn
Comhghairdeas le foireann sacar Club Sport Clochán Bréanainn CSCB leis an bua iontach a bhí acu le déanaí go hairithe le Luke Mullally, an cúl báire a stop gach rud sa chéad leath agus le Cian O’Grady a fuair na scóranna ríthábhachtach sa dara leath.

Cumann 500/Club 500 Draw . Buaitoirí Mí Luanasa 2020
1ú:(€500): Donal Moriarty, An Clochán,
2ú:(€250): John Paul Hoare, Lios, Bréanainn
3ú:(€150): John & Cliona O’Dowd, Bréanainn
4ú:(€75): Seamus McGearalt, Fearann Dalaigh, Caislean Ghriaire
5ú. (€50): John & Megan Kerin, New York

Buíochas as ucht do thacaíocht leanúnach. Thank you for your continued support. Feach ar www.cflt.ie chun a thuilleadh eolas a fháil

 

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle Búiochas Due to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We are constantly reviewing the situation. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.

Halla le ligean ar Cíos agus Covid 19
Má tá tú ag lorg ionad chun cruinniú a bheith agat do ghrúpa mór tá an réiteach againn duit.
Tá halla le tomhais 22m x 8m againn agus stáitse mór le sin.
Ag fanacht  amach 2 mhéadar óna chéile d’fhéadfadh 40 duine cruinniú a bheith acu sa halla
Ag fanacht amach méadar amhain óna chéile d’fhéadfadh 60 duine cruinniú a bheith acu sa halla
Cuir glaoch ar 066 713 8137 do thuilleadh eolais.
If you are stuck for a place to have a meeting for a big group we have the solution for you.
Our hall measurements are 22m x 8m plus a big stage .
At 2 meters social distancing 44 people  could have a meeting in the hall
At 1 meter social distancing 60people  could have a meeting in the hall
Ring 066 713 8137 for more information