Ta lúcháir ar Thobar Dhuibhne, Oifig Pleanála Teanga Chiarraí Thiar, an Scéim GaelChara 2020 a fhógairt. Tobar Dhuibhne are pleased to announce a new pilot scheme called Gaelchara for locals to improve their Irish speaking skills. Breis eolas ar www.tobardhuibhne.ie/sceim-gaelchara-2020

Christmas Decorations An bhfuil maisiúcháin na Nollag nach dteastaíonn uait, agat? Bheadh Halla Le Chéile an-bhuíoch dá bhféadfá iad a bhronnadh chughainn chun cabhrú linn ár n-ionad pobail a mhaisiú. Have you unwanted Christmas decorations? Halla Le Chéile would be very grateful if you could donate them to help decor our community centre. Míle buíochas

Céad Glaoch An Leith Triúigh. First Responder Group Tráth Na gCeist / Table Quiz Míle Buíochas Tá Cead Glaoch an Leith Triúigh ana bhuíoch do gach duine a thánaigh go dtí an tráth na. Bhailíodar €800 ar an oíche. First Responder Group would like to thank everyone who participated and contributed to the table quiz. €800 was raised to cover for ongoing expenses during the year

Cúrsa Ullmhúcháin Béaltrail /Leaving Cert Oral Irish Preparatory CourseBeidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil le Michéal Ó Ruairc ar siúl i Halla le Chéile ó 6/3/2020 go 8/3/2020 .Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.This course is aimed at Leaving Certificate students 2020 who wish to attain a high standard in the Oral Irish Leaving Certificate and Irish Paper.

Cartaí Fuist/Whist Card Drive Results 07/01/2020
Ladies 1st   equal  Ann O’Connor, Nora Walsh
Ladies 1st interval equal Pam McCavert, Eileen Kennedy
Ladies 2nd interval  Avila Fitzgerald
Gents 1st Michael Rohan. Gents 2nd Mary Mac Murphy
Gents 1st Interval Mary Devane 2nd interval   Mike Dowling
Mystery Tom Maunsell, Pat Moore
Raffle 1st Joan Moriarty, 2nd Nora Walsh, 3rd Janet Murphy
Next whist drive will be on Tuesday 4th Feburary 2020.

Buaiteoirí Cumann 500, Nollag, 2019
1ú:(€500) Éabha & Séamus Cleary, Tír, Bréanainn.
2ú: (€250) John & Katherine O Connor, Baile Átha Cliath.
3ú: (€150) Mary & Paddy Murphy, Líos, Bréanainn.
4ú: (€75) Kevin & Eileen O Neill An Clochán .
5ú. (€50) Mary & Donal Lynch, An Clochán.
An mbíonn an t-ádh leat? Le haghaidh tuilleadh eolais ar conas páirt a thogaint sa chrannchur, logáil isteach ar www.cflt.ie nó glaoigh ar 066 7138137 (ar € 12.50 in aghaidh na míosa)
Are you lucky? For more information on how to join the lotto log into www.cflt.ie or phone 066 7138137 for only €12.50 a month.

Japanese Knotweed Survey: Má bhfuil fhios agat áit ina bhfuil an fiaile seo ag fás marcáil an spota ar an léarscáil sa tsiopa sa Clochán. If you know spots where this weed is growing mark it on the map displayed in Siopa An Pobal in Cloghane

Meabhrúchán Plean Gnó Buncampa Cnoc Bhréanainn / Reminder of Mount Brandon Base Camp Plan Má theastaíonn tú uait an plean a fheiscint féach isteach ar www.cflt.ie. If you want to see the business plan log into www.cflt.ie please

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let: Le Wifi saor in aisce. Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi. More information Halla Le Chéile 066 7138137.

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife i Halla Le Chéile. Maidin gan bhrú atá i gceist, tar síos le bhúr dtoil chun tacaíocht a thabhairt!
Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in Halla Le Chéile. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

  • Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)
  • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)
  • Coláiste Gaeilge 2020 (13/07/20-17/07/2019)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm.. For more information please call 066 7139226

Tinteán Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta, tae agus scón? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music, tea and scone? Would you like to meet new people? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Notaí na seachtaine/Weekly Notes An bhfuil am agus suim agat nuacht agus notaí na seachtaine a scriobh duinn? Labhair linn ar 066 7138137. Do you have the time and interest in writing the weekly notes for us. Get in contact at 066 7138137

Nuacht: Má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.Maidin caife3