FOLÚNTAS BAINISTEORA
Tá Bainisteoir á lorg ag Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo chun dul i mbun cúraimí forbartha i gceantar feidhme an eagrais. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in oifig an Chomharchumainn agus é/í freagrach as dualgais riaracháin, airgeadais, forbartha, acmhainní daonna agus araile an chomharchumainn a chomhlíonadh.

Príomhdhualgais:

 • Riaradh a dhéanamh ar obair an Chomharchumainn, Plean Oibre agus tascanna na heagraíochta a stiúradh agus a chur i gcrích.
 • Tograí áitiúil a fhorbairt, a fheidhmiú agus a chomhordú.
 • Dul i gcomhairle le scairshealbhóirí éagsúla maidir le forbairt tograí pobail, agus déileáil le heagraíochtaí áitiúla pobail & Stáit.
 • Bainistiú a dhéanamh ar thograí pleanála teanga.
 • Riaradh a dhéanamh ar thograí a bhfuil an Ghaeilge lárnach iontu, go háirithe i bhforbairtí agus i gclár oibre an Chomharchumainn.
 • Deiseanna forbartha a aithint don gceantar.
 • Bainistiú a dhéanamh ar bhuiséid, pá rolla, cuntais, maoiniú na heagraíochta.

Cáilíochtaí agus Scileanna:

 • Tá sé riachtanach go mbeadh sár-chumas labhartha, cumarsáide agus scríofa Gaeilge ag an té a cheapfar.
 • Bheadh cáilíocht tríú leibhéal i ngnó, i mbainistíocht nó cáilíocht ábhartha eile ina bhuntáiste don phost.
 • Beidh sár-scileanna riaracháin, cumarsáide, idirphearsanta agus ríomhaireachta riachtanach don post.
 • Sár scileanna bainistíochta le taithí bliana ar a laghad.
 • Suim i bhforbairt pobail /fiontraíocht shóisialta/ turasóireacht / cúrsaí teanga.

Post lánaimseartha 37 uair a chloig sa tseachtain i gceist, ach mar gheall ar nádúr na hoibre, beidh cuid de na huaireanta sin le comhlíonadh taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre. Beidh ceadúnas tiomána glan iomlán agus fáil ar charr riachtanach don phost.

Tá tuarastal sa réimse idir €36,000 agus €40,000 ag dul leis an post ag brath ar thaithí.

Tá na mionsonraí a bhaineann leis an bpost le fáil ach teagmháil a dhéanamh le 066 7138137 nó eolas@cflt.ie.
Ba chóir iarratas mar aon le CV a sheoladh chuig eolas@cflt.ie nó Halla le Chéile, Clochán Bréanainn, Trá Lí, Co Chiarraí V92DK4C roimh an 5i.n Dé Máirt 31.08.2021


Cumann 500 Buaiteoirí
Iúil/July 2021
1ú:(€500): Eileen & Kevin O’Neill, An Clochán
2ú:(€250): James & Deborah O’Sullivan, Baile Uí Dhuinn, Bréanainn
3ú:(€150): Bríde NicGearalt, An Clochán
4ú:(€75): Eoghan Ó Laighin, An Clochán
5ú. (€50): Theresa Moriarty, An Clochán 
Thuilleadh eolas le fáil ar www.cflt.ie   More information on how to join to be found on www.cflt.ie

 

Bus Local Link R49 – BRANDON POINT – CLOGHANE – CASTLEGREGORY – CAMP – DERRYMORE – TRALEE…..Gach Luain agus Ceadaoin/ Every Monday & Wednesday
Thuilleadh eolas   https://www.locallinkkerry.ie/Brandon/

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: . Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil.. Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137.. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service. If you have any questions please call 066 7138137to book your meal. Thank you for your patience and cooperation.

Scéime Sóisialta Tuaithe. Spás ar fáil ar scéim fostaíochta na Scéime Sóisialta Tuaithe.
Téigh i dteagmháil le Séamus ar 087 2982284 le do thoil.
Space available on the Rural Social Scheme employment scheme. Please contact Séamus on 087 298 2284

Spás Oifige le ligean ar cíos. Office space to let Thuilleadh eolas www.cflt.ie/office-hot-desks-to-let/ nó glaoch a chuir orainn ar 066 7138137