Aonach Na Nollag/ Xmas Fair. Tá Aonach na Nollag curtha ar ceal is baolach . Ach tá rogha agaibh do stoc a thaispeáint le diol  sa siopa mas mean libh. Déan teagmháil leis an siopa le haghaidh tuilleadh eolas. The Christmas fair is cancelled unfortunately. Alternatively The shop in Cloghane is willing to set aside space to whoever want to display their stock to sell.Contact the shop for more information.

Dráma/ Play. Caithfear dráma nua Frank Houlihan agus Hy-Breasal’ ‘Strong Coffee’ a chur ar ceal go ceann tamaill eile ar an drochuair. Frank Houlihan and Hy-Breasals’ new Play ‘Strong Coffee’ has to be cancelled for another time unfortunately.

Geata Sábháilteachta: Buíochas le Chiste Tacaíochta Pobail Chomhairle Chontae Chiarraí lena gcabhair chun an geata sábháilteachta a suiteáladh le déanaí ar Chlós Súgartha Halla Le Chéile. Go raibh maith agat as do thacaíocht leanúnach. Thank you to Kerry Council Council Community Support Fund for their contribution to the safety gate that was recently installed at Halla Le Chéile Playground. Thank you for your continued support.

Cé Bhréanainn Tá deisiúcháin ar Cé Bhréanainn críochnaithe. Buíochas le Chomhairle Chontae Chiarraí as an tacaíocht maoiniúchán trí Clár. Buíochas le David O’Connor Construction a rinne an obair  Repairs to Brandon pier is complete. Thanks to Kerry County Council and Clár funding. Thanks to David O’Connor who did the work.

Ranganna Gaelinne saor in aisce/ Free Irish Classes: An bhfuil meirg tar éis teacht ar do chuid Gaelainne ó d’fhág tú an scoil? Cuir snas agus feabhas ar do chuid Gaelainne le ranganna seachtainiúil ar Zoom! Le tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil trídsibealnicdhuibh@gmail.com nó +353 85 772 9810
Free Irish classes online Has your Irish gotten rusty since leaving school? Practice and improve your Irish with weekly classes on Zoom You can get more information by contactingsibealnicdhuibh@gmail.com or +353 85 772 9810

An bhfuil tú ag lorg deis nua fostaíochta?Are you looking for a new job opportunity? Cúntóir Seirbhísí Iarscoile Afterschool Service Assistant  
Ar maith leat obair le leanaí, Tá cúntóir eile uainn leis an tseirbhís iarscoile, ar feadh cúpla uair an chloig ó Dé Luain go dtí an Déardaoin, ó 1:30 go 6:00 sa tráthnóna. Cuir do CV le do thoil chuig Halla le Chéile, Baile an Dúin, Brandon, Trá Lí, Co Chiarraí V92RTOX nó seol ríomhphost chuig eolas@cflt.ie roimh Dé hAoine an 19/11/2021.
CFLT are currently recruiting for an Assistant for the afterschool service.  The available position is from Monday to Thursday from 1:30 to 6:00. Please post your CV to Halla le Chéile, Baile Uí Dhuinn, Bréanainn, Trá Lí, Co Chiarraí V92RTOX or email eolas@cflt.ie before Friday the 19/11/2021 .

Tá Tinteán Ceoil ar ais (V92DK4C): Tá Tintean Ceol ar ais i Halla le Chéile gach Oíche Luain ag 7:30 le haghaidh ceoil, scéalta, craic, agus ar ndóigh tae & scóna. Tá sé riachtanach áirithint a dhéanamh, mar sin déan teagmháil linn ag 066 7138137 nó téacs go 087 2372241! Tintean Ceol is back in  Halla le Chéile every Monday Night at 7:30pm for music , stories, craic , and of course tea & scones . Booking essential though for now so contact us at 066 7138137 or text 087 2372241 

Grúpa Súgartha: Tá Grupa Sugartha ag filleadh ar ais Dé Céadaoin, an 29.09.2021 ag 11am chuig Ionad Pobail Halla Le Chéile.    Grupa Sugartha (mother & toddler) returning on Wednesday the 29.09.2021 at 11am to Halla Le Chéile Community Centre.

Dinnear Pobal: Tá dinnéir poiblí an Mháirt ar ais sa Halla arís. Cuir in áirithe an lá roimh ré chun cabhrú linn é a eagrú ar 0872372241. Suímid síos don dinnéar ag 1 a chlog Tuesday’s public dinner is back in the Community Hall again at last. Book the day in advance to help us organize it at 0872372241. We sit down to dinner at 1 o’clock

Cumann 500 Buaiteoirí
Deireadh Fómhair/ October 2021
1ú:(€500): Siopa An Phobal, An Clochán
2ú:(€250): Christine Dennehy, Lios, Bréanainn.
3ú:(€150): Lilly O’Neill, Teer, Bréanainn
4ú:(€75): Mary & Michael Greaney, Ballyguin, Bréanainn
5ú. (€50): Jacqueline O’Connor, Glencar
Seo taifeadadh den Lato/Here is a recording of the draw
https://youtu.be/iBVsBScBD1Y

Thuilleadh eolas le fáil ar www.cflt.ie   More information on how to join to be found on www.cflt.ie

Bus Local Link R49 – BRANDON POINT – CLOGHANE – CASTLEGREGORY – CAMP – DERRYMORE – TRALEE…..Gach Luain agus Ceadaoin/ Every Monday & Wednesday
Thuilleadh eolas   https://www.locallinkkerry.ie/Brandon/

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: . Má tá Béilí Baile uait cuir glaoch orainn ar  066 7138137. To book a meal on our Meals on Wheels service call 066 7138137.

Scéime Sóisialta Tuaithe. Spás ar fáil ar scéim fostaíochta na Scéime Sóisialta Tuaithe.
Téigh i dteagmháil le Séamus ar 087 2982284 le do thoil.
Space available on the Rural Social Scheme employment scheme. Please contact Séamus on 087 298 2284

Spás Oifige le ligean ar cíos. Office space to let Thuilleadh eolas www.cflt.ie/office-hot-desks-to-let/ nó glaoch a chuir orainn ar 066 7138137