Sonraí Eile

Rialacha


Cliceáil an naisc thíos chun na rialacha a íoslódáil:

Séanadh Freagrachta


Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Tá siad beartaithe chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas faoin gComharchumann seo agus faoi cheanntar Chlochán-Bhréanainn. Cé go ndearnadh gach dícheall le linn an t-ábhar a ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh le haon fhreagracht, ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann an Chomharchumainn, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreorach ar na leathanaigh seo nó ar aon laithreán a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh. In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do na láithreáin sin.

Polasaí Príomháideach


Urramaíonn Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh cearta a húsáideoirí agus ní dhéanann sí, mar riail ghinearálta, faisnéis pearsanta d’aon chineál a bhailiú. I gcás ina dtabharfaidh úsáideoir faisnéiss pearsanta de thoil dheona i gceistneoir nó i suirbhé úsáidfear na sonraí le haghaidh taighde nó anailíse agus chuige sin amháin. I gcás brabhsála ginearálta, ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinn, cé go bhfuil eolas áirithe de chineál staitistiúil ar fáil dúinn trínár soláthróir seirbhíse idirlín. D’fhéadfadh sé gurb é a bheadh san eolas sin: Seoladh loighiciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat An t-ainm fearainn barrleibhéil óna bhfaigheann tú rochtain ar an Idirlíon (mar shampla, .ie, .com, .org &rl). An cineál brabhsálaí atá in úsáid agat An dáta agus an t-am a théann tú isteach inár láithreán An seoladh Idirlín a úsáidtear chun nascadh lenár láithreán úsáidtear roinnt den fhaisnéis thuas chun staitisticí achoimre a chruthú ar staitisticí iad a ligeann dúinn an líon cuairteoirí chuig an láithreán a mheas, cé na leathanaigh is minice a dtugtar cuairt orthu agus, i gcoitinne, cabhair a fháil i dtaca leis an láithreán a dhéanamh níos cairdiúla don úsáideoir.

Eolas ar an Suíomh


This website has been constructed using the open-source WordPress blog technology driven by a MySQL 5 database in UTF-8 charset.

It is recommended that you view the site on an open standards-based browser such as Safari, Google Chrome and Mozilla Firefox. Though compatible, this site is not designed or intended to be viewed with Microsoft Internet Explorer or Windows Internet Explorer (all versions). For security and interoperability purposes, we recommend not using the Internet Explorer browser for this or any website.

This site is compatible with Apple iOS (tested on iPhone and iPad and iPod Touch) and is assumed to be compatible with browsers running on the Android platform (though untested).

No responsibility is taken by the designer, hosting company or the owner of this website for any malicious code or data loss incurred from using this website. Viewing the site’s homepage is understood to be your agreement to indemnify the owner, hosting company or designer.

This website is 100% Adobe Flash Free. As such it is compatible with all browsers built on open standards.

Some elements of this website are encoded using the Portable Document Format. It is recommended that you download a free PDF reader from your chosen provider or purchase one from a reputable source.