Siúlóid a’ tSáis

Tús/Deireadh; Sráidbhaile Bréanainn
Am; 3-4 uaire
Léarscail; Discovery 70
Uasaoirde; 401m
Códhath; Bán
Rangú; Grád 2

Siúlóid í seo thar an priomhbhóthar, portach agus bóthar portaigh tarráilte. Ná bíodh madraí leat fiú ar iall. Tá na faillteacha sa tSás dainséarach agus ná bíodh sé de dhánaíocht ionat dul thar an fál sreinge atá ar bharr na faille. Ó thaobh an bhealaigh de ní chuirfidh sé aon stró ort, ag siúl tré phortach, má bhíonn an lá breá ach tá sé baolach má bhíonn sé ceomhar.

Ciall le Sás ná ‘Treap’ agus is mar sin a thárlaíonn don raic farraige a thagann i dtír ann sa chuas seo. Is deacair a chreidiúint gur mhair daoine ann go dtí an 19ú aois. Níl fágtha des na pairceanna glasa a bhí ann ach smut do cheann díobh toisc creimniú na. Fan amach ón Sás mar tá sé rídhainséarach go háirithe má bhíonn sé fluich.

Tosnaigh sa tsráidbhaile i mBréanainn, lean an bóthar poiblí go Shrón Broin. Cas chlé ag Srón Broin, thar céimeanna dreaptha adhmaid in aice an gheata, agus siúl suas an cosán go dtí an ionad faire a bhí ann i rith an dara cogaidh domhanda. Lean an cosán cúpla céad méadar sar a gcasann tú ar do dheis chun an Buaicín (251m) a shroisint. Chun an buaic i Sliabh Glas (324m) tá dhá rogha agat. An bealach is deacra ná diriú síos an cnoc agus aghaidh a thabhairt suas an árdán fiarlán cruinn suas ar Chnoc Duiléibhe (311m). Is fusa an turas ó dheas síos le fána an chnoic agus an abha a leanúint ar a chamchuaird timpeall Cnoc Duishléibhe. Lean an abha go sroisfidh tú an tobar agus tá Sliabh Glas ar do dheis agus do aghaidh ó thuaidh. Ná trasnaigh an fál sreinge mar tá an talamh ag tabhairt fé.
Lean an fál sreinge ó dheas agus ansan arís siar ó dheas ar bharr an tSáis go dtí go sroisfidh tú an poinnte is aoirde (401m). Tá abha siar uait le feiscint. Siúl síos an cnoc ina threo, tá claonadh beag sar a sroiseann tú an abha. Lean an abha agus trasnaigh an fál sreinge sar a sroisfidh tú an bóthar ag Tír. Cas chlé go Tír. Cas ar do chlé anseo go dtí Bréanainn.