Seirbhís Bruscar & Athchúrsála Phobail

as gaeilge ceart

Refuse and Recycling:

Ba chóir dramhaíl athchúrsála a chur sna málaí cearta agus is féidir iad a cheannach ag Halla Le Chéile agus ag Siopa an Phobail.

Athchúrsáil/Recycle: €2 per Bag. 

Páipéar/Paper,

Plaisteach/Plastic

Cairtchlár/Cardboard

Cannaí/Cans

Irishchláir/Magazines

Brúscar ceart

Refuse Bag/ Brúscar: €5 a bag.

Polasaí Frithbhruscair

Ar an 01/08/2018 beimíd ag tabhairt isteach polasaí Frithbhruscair dian, aon duine a leanann ag dhéanamh mí-úsáid ar an seirbhís beidh siad a thuairisciú go dtí an t’údarás cuí.

Ba mhaith lé Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leis an pobal as an dtacaíocht leanúnach don Seirbhís Bruscar agus Athchúrsála Pobail.