Seirbhís Bruscair agus Athchúrsála

Seirbhís Bruscar agus Athchúrsála Pobal

Cuireann Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh, seirbhís bruscar agus athchúrsála pobal ar fáil.  Chun úsáid a bhaint as, ceannaigh mála bruscair (€5) nó mála athchúrsála (€2) ó Halla Le Chéile nó Siopa an Phobail.

Déanfar monatóireacht 24/7 ar an tSeirbhís Bruscar agus Athchúrsála Pobal chun a chinntiú nach mbainfear mí-úsáid as an tseirbhís.

Ba mhaith le Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh buíochas a ghabháil leis an bpobal as bhur  dtacaíocht leanúnach i dtaobh an Seirbhís Bruscar agus Athchúrsála Pobal.

 

Seirbhís Bruscar