Plean Forbartha Pobail

Sé CFLT a choimisiúnaigh an plean seo le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta chun deis a thabhairt don bpobal áitiúil comhfhís a a chruthú le h-aghaidh forbairt  Chlochán Bréanainn.

Is é aidhm bhunúsach an phlean seo ná go mbeadh baint ag an bpobal le forbairt an cheantair agus go dtugfaí deis do mhuintir na háite bheith páirteach i bpróiseas cur i bhfeidhm an phlean.

B’í an chuspóir bhunaigh ná Plean Forbartha a chur i gcrích chun tabhairt faoi dhúshláin an phobail sa todhchaí agus chun a chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm gach forbairt ar shlí phleanáilte agus inbhuanaithe chun forbairt ghinearálta an cheantair a chomhlanú agus chun riachtanaisí an phobail a shásamh.

 

Treoirphlean a bheidh ann le h-aghaidh forbairt phleanáilte agus in inbhuanaithe Chlocháin Bhréanainn ar mhaithe leis an bpobal

  • Bunú gnó agus forbairt agus tacaíocht don earnáil,
  • Seirbhísí don gceantar
  • Turasóireacht a fhorbairt i gClochán Bréanainn agus sa cheantar máguaird.

 

Tar éis an plean a dhréachtadh agus a phlé leis na h-aisínteachta stáit cuí dearbhaíodh gurb’é Bunchampa Cnoc Bhréanainn a bheadh mar bhunchloch  le h-aghaidh cur i gcrích an Phlean Forbartha Pobail.

 

Geata dár bpobal a bheidh i mBunchampa Cnoc Bréanainn agus beidh sé lonnaithe i sráidbhaile an Chlocháin chun

  • Seirbhísí a chur ar fáil do shiúlóirí, cnocadóiríagus lucht dreapadóireachta  i ndúthaigh Chlochán / Bréanainn chun na siúlóirí atá ann cheana féin a choimeád sa cheantar agus breis daoine a mhealladh isteach, ag súil go mbeidh lóistín, soláistí agus caitheamh aimsire ag teastáil uathu anseo.
  • Ionad fiontraíochta chun áiseanna a chuir ar fáil do ghnóanna sa cheantar.
  • Táirgí Turasóireachta agus Oideachais a fhorbairt agus a chur chun cinn anseo.
  • Seirbhísí agus taitneamhachtaí baile a uasghrádú
  • Tinteán Ceoil agus an tIonad Eolais agus Oighreachta a athlonnú
  • Coiste na mBailte Slachtmhara a bhunú.

 

Breis eolais ó Chaitríona ag 087 455 2911 nó dein íoslódáil thíos.

Plean Forbartha Pobail