Coiste CFLT

Coiste 2019 -2020:

Cathaoirleach: 

 Seamus Mac Giolla Dé

Leaschathaoirleach:

Donál Ó Muircheartaigh

Cisteoir:

Máirtin Ó Ceirín

Coiste:

Máire Uí Ghrifín, Cillian Ó Broin, Éamonn Mac Giolla Phádraig

Más mian leat páirt a ghlacadh sa Choiste agus cabhrú le forbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch an phobail, teagmháil  ar 066 7138137

Cloghane Brandon