Béile Bia

Béile Bia

Gach Máirt i Halla Le Chéile idir 12.30i.n. agus 3.30i.n. cuirtear béilí bia ar fáil don phobal. Is deis iontach é seo sásamh a bhaint as béile báile álainn i dteannta cáirde. Gach seachtain tar éis dinnéir bíonn imeachtaí deifriúla ar siúl – biongó, ceol, aclaíocht, ranganna ríomhaireachta agus sean-fiséain. Buíoch ach bhur tuairimí a chur chugainn i dtaobh breis imeachtaí gur dheas libh a fheiscint sa Halla.
Do dhaoine nach bhfuil córas iompar acu cuirtear seirbhís ar fáil chun iad a thabhairt chuig an Halla agus abhaile arís. Chun úsáid a bhaint as an tseirbhís seo, glaoigh ar an Halla le Chéile an lá roimhré. Dá mba mhaith leat bualadh isteach chugainn le haghaidh dinnéir, cur glaoch orainn ar 066 7138137 chun d’áit a chur in áirithint.