An Tinteán Ceoil

 

Nuashonrú Covid-19: Tá an Tinteán Ceoil dúnta mar gheall ar Covid-19. Cuirfimid in iúl duit nuair a bheimid in ann dul ar aghaidh. Fanacht sábháilte agus sláintiúil.

Ionad Chultúrtha nua i gClochán Bhréanainn

D’oscail an Tinteán Ceoil in Ionad Cultúrtha an Chlocháin ar an 13ú Meitheamh 2011. Bhí ard oíche ag gach éinne a bhí i láthair. Tháinig daoine ó chian is ó chóngar chun éisteacht le ceoil amhránaíocht agus scéalaíocht a bhí curtha ar fáil ag Máire Begley agus ceoltóirí eile a bhailigh timpeall ar an tine móna chun bleaist ceoil a sheinm agus amhráin a canadh. Tugann an Tinteán Ceoil léargas ar an sean shaol nuair a thagadh comharsan agus cairde le chéile sa tráthnóna ag bothántaíocht. 

Bíonn Maire Begley agus a cairde sa Tinteán Ceoil gach oíche Dé Luain ag tosnú ar 19.30 (Óiche breise ar an Déardaoin i rith an tsamhraidh).

Bíonn Tinteán Ceoil ar siúl ag;

Halla Le Chéile,

Ballyguin,

V92DK4C.

 Is mó oíche cheoil agus amhránaíochta a bheidh againn le chéile i bhfaid na haimsire.