Plean Teanga

Tá an próiseas forbartha de réir nádúir ag cur brú ar an teanga mar atá tarlaithe do theangacha mionlaigh i gcoitinne go hidirnáisiúnta, agus mar sin ní mór díriú go leanúnach ar na himpleachtaí teanga a bhaineann le gach gné den phróiseas forbartha, is cuma cé chomh deacair is atá sé sin a dhéanamh. Ar deireadh thiar, is iad muintir na Gaeltachta féin a chaomhnóidh an Ghaeilge agus tá sé fíor thábhachtach go dtabharfaí aitheantas don ról lárnach atá acu sin in aon straitéis fhorbartha’. Cruthaíonn forbairtí a tharlaíonn sa Ghaeltacht agus i bpobal na Gaeilge deiseanna agus dúshláin chun go mairfidh an Ghaeltacht agus go bhforbróidh an Ghaeilge. Is gá ceannródaíocht a ghlacadh lena chinntiú go mbíonn tionchar dearfach ag forbairtí i gceantar Clocháin Bhréanainn ar an teanga agus go ndéantar tréan iarracht an Ghaeilge a neartú.

 

Plean Teanga