Bunaíodh Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teo, mar chomharchumann forbartha i 1973 agus é mar phríomhaidhm ná forbairt a dhéanamh ar acmhainní an cheantair agus cur chun cinn cúrsaí eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha. Tá páirt lárnach ghníomhach glactha ag an gComharchumann i bhforbairt iomlán an cheantair ó shin i leith agus aithnítear é go forleathan mar imreoir tábhachtach forbartha.

Ráiteas Misin:

“Ard Chaighdeán i bhforbairt eacnamaíochta, chultúra, sóisialta agus oideachais a bhaint amach do phobal Chlocháin Bréanainn“

The offices of the Comharchumman are located at Halla le Chéile, situated between the villages of Cloghane and Brandon.

Cumann 500

Tá Comharchumann Forbartha an Leith-Triúigh ag reachtáil lotto Club 500 ón bhliain 2001 chun cúnamh a thabhairt le soláthar seirbhísí agus áiseanna i gceantar Chlocháin Bréanainn. Íochtar 50% don t-airgead a bhailítear i nduaiseanna agus úsáidtear an 50% eile ar mhaithe leis an bpobal.

Cursaí Gaeilge

Tá réimse cúrsaí Gaeilge á chuir ar fáil ag Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh i Halla Le Chéile Bréanainn.


Imeachtaí

Oibríonn Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh le gnóanna áitiúla, urraitheoirí agus leis an bpobal chun féilte spreagúla a fhorbairt sa cheantar. Brú ar an nasc chun eolas a fháil i dtaobh an fhéile sléibhteoireachta agus ceoil,  Féile Lughnasa agus féilte eile a bheidh ar siúl sa cheantar!Téigh in aithne ar ár gComhpháirtithe


Teagmháil Linn +353 (0) 66 713 8137 ríomhphost

eolas@cflt.ie