Menu

Féile Lughnasa 2021

 

Ní fada uainn Lúnasa gur féile an fhómhair í a théann siar thar dhá mhíle bliain go dtí
tréimhse na gCeilteach in Éirinn, agus ceiliúrann muintir an Chlocháin agus an Leit
Triúigh an fhéile thábhachtach go dtí ár linn féin. Ar an Domhnach deireanach d’Iúil,
ceiliúrann pobail ar leith ar fud na tíre an fhéile le dreapadh go barr sléibhe mar
oilithreacht, ina measc, Cruach Phádraig Mhaigh Eo agus ár gCnoc Bréanainn fhéin.
Bliain ar leith í seo dúinn uile de bharr Covid-19. Is tréimhse imníoch í de bharr cúrsaí
sláinte, agus dá bharr sin ceiliúrfaimid Féile Lúnasa na bliana seo ar líne, ionas gur féidir
linn teacht le chéile mar phobal fiú má bhímid scartha ó chéile le linn dúinn fanacht slán
sa bhaile.

I measc na n-imeachtaí a eagrófar beidh comórtais ar líne don óige agus do dhaoine fásta,
idir scríbhneoireacht chruthaitheach, ealaín, tógáil caisleán gainimh, rás lachain beoite
agus go leor eile!

Mar bharr air sin, ar an gcuma chéanna, eagrófar scéalaíocht, seisiúin ceoil agus tráth na
gceist ar líne, chun an fhéile a choimeád beo agus lena linn chun ár misneach a choinneáil
suas

 

Féile Lughnasa 2021 Brochure