Cúrsa Ullmhúcháin Béal Triail.

Níl sé ag dul ar aghaidh i mbliana 2022

This course is not going ahead  this year

This course is aimed at Leaving Certificate students 2020 who wish to attain a high standard in the Oral Irish Leaving Certificate and Irish Paper. This intensive course takes place over a weekend. Students will do an in-depth study into the Irish Leaving Certificate paper and do a mock Irish oral. Students will receive study notes and advice from some of the country’s leading Irish teachers.

Cúrsa Ullmhúcháin na hArdteistiméireacht le Michéal Ó Ruairc Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil á dhéanamh ar Zoom ar an  5ú lá do Márta 2022 ar aghaidh. Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht, ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.
Seo a leanas leagan amach an chúrsa:
1.Ceapadóireacht – Aiste etc – Zoom video (half an hour)
2.An Bhéaltriail  –   Dánta, Sraith Pictiúr, Comhrá – Zoom video (half an hour)
3.Léamhthuiscint & Cluastuiscint – Zoom video (20 mins)
4.Prós – scéalta etc – Zoom video (half an hour)
5.Filíocht – dánta etc – Zoom video (half an hour)


N.B. Chomh maith leis na ranganna, gheobhaidh gach dalta a dhéanann an cúrsa seo Nótaí Maithe ar (1 – 5) (thuas) a chlúdaíonn gach gné den chúrsa Ardteist, Ardleibhéal.
N.B Every student will get a Mock Oral Irish Exam (15mins) on Zoom. They will be provided with a Meeting ID and a Passcode beforehand. These Mock Orals will be conducted on Saturday Morning,  12 March between 9.30 – 1.30. Each student who does the course will be given an exam time beforehand.
N.B Students will need to have their 5 poems and 10 Pictures with them when doing the Mock

How to pay:  €60 

  1. Cárta Creidmheasa / Credit Card

2. or If you would like to pay by electronic transfer here are the Iban Account details: 

BIC: AIBKIE2D
IBAN: IE45AIBK93621903196039

3. or By cheque made out to;

Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh

An Bainsteoir,

CFLT,

Baile UÍ Dhúinn,

Bréanainn,

Co Chiarraí.

V92DK4C

4. or Paypal

Cúrsa Ullmhúcháin na hArdteistiméireacht le Michéal Ó Ruairc Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil á dhéanamh ar Zoom ar an  5ú lá do Márta 2022 ar aghaidh. Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht, ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.
Seo a leanas leagan amach an chúrsa:
1.Ceapadóireacht – Aiste etc – Zoom video (half an hour)
2.An Bhéaltriail  –   Dánta, Sraith Pictiúr, Comhrá – Zoom video (half an hour)
3.Léamhthuiscint & Cluastuiscint – Zoom video (20 mins)
4.Prós – scéalta etc – Zoom video (half an hour)
5.Filíocht – dánta etc – Zoom video (half an hour)


N.B. Chomh maith leis na ranganna, gheobhaidh gach dalta a dhéanann an cúrsa seo Nótaí Maithe ar (1 – 5) (thuas) a chlúdaíonn gach gné den chúrsa Ardteist, Ardleibhéal.
N.B Every student will get a Mock Oral Irish Exam (15mins) on Zoom. They will be provided with a Meeting ID and a Passcode beforehand. These Mock Orals will be conducted on Saturday Morning,  12 March between 9.30 – 1.30. Each student who does the course will be given an exam time beforehand.
N.B Students will need to have their 5 poems and 10 Pictures with them when doing the Mock

How to pay:  €60 

  1. Cárta Creidmheasa / Credit Card

2. or If you would like to pay by electronic transfer here are the Iban Account details: 

BIC: AIBKIE2D
IBAN: IE45AIBK93621903196039

3. or By cheque made out to;

Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh

An Bainsteoir,

CFLT,

Baile UÍ Dhúinn,

Bréanainn,

Co Chiarraí.

V92DK4C

4. or Paypal