Míle Buiochas

Míle buiochas ó gach éinne a chabhraigh linn le linn Féile Lúanasa. D’éirigh leis amach is amach.

Thank you all for helping out in Féile Lúanasa. It was a great success.

Seo liosta do cuid na buaiteoirí.Here are some of the winners

 

Tríalthon: Eoghan Ó Laighin

Fear gleasta is fear/Best dressed man: Luke Mulally

Bean gleasta is fear/ Best dressed woman: Jennifer Cooney

Rás Lachain/ Duck Race: Darragh Quirke €100, Catherine Curran €50,  Brendan O’Brien €25

Turnaimint sacar/Soccer Tournment: Tom Spillane, Timothy Moriarty, Tadhg Kerin, Alan Maunsell, Niall Murphy, Micheál Ó Murchú

Tarringt Téide/ Tug O War: Breannain

 

Céile Na nÓg:Rith le Dathanna agus Craic/Color Fun Run

Bhíomar ana shasta leis an slua mór a thainig amach don rás seo. Míle buiochas

We were delighted with the turn out for this race. Many thanks.

Céad fear abhaile: Eoghan Ó Laighin, Céad bean abhaile: Finola Ní Chathasaigh, Duine is dathúil: Patricia Lynch

 

Siúlóid ó Sás go Srón Bhroin

Beidh Siúlóid ó Sás go Srón Bhroin ar an 13ú Lúnasa chun cúnamh airgid a thabhairt do Kerry Mountain Rescue Team agus Kerry Link Bus. Ag fagaint Halla Le Chéile at 11am. FUNDRAISING WALK on Sunday 13th August in aid of Kerry Mountain Rescue Team and Kerry Link Bus . Followed by bbq at Murphys Pub, Brandon Pier. All donations welcome.

 

Cístí ar díol/ Cake Sale

Cístí ar díol chun cabhrú linn Grotto Faha a athchóiriú. Beimíd fíor búioch do gach éinne a thugann cúnamh duinn don tionscnamh seo. Tar éis aifreann Dé Sathairn 6.45pm agus De Domhnaigh 10.00am

Cake sale for Faha Grotto restoration fund.Please support this local project. Donations for project also very much appreciated in the day. After mass Saturday at 6.45pm and Sunday 10.00am. A team of volunteers also required to help with this project – all help very much appreciated.

 

Disco Deagoirí

Beidh disco deirneach an tsamhraidh ag Halla Le Chéile le DJ Dowdyman ar an 17/07/2017: 8.30i.n 10.30i.n. Luach isteach €10

Last Teenage Disco of the summer at Halla Le Chéile with DJ Dowdyman on 17/7/2017 8.30pm 10.30pm. Admission €10

 

Regatta Breannain / Brandon Regatta

Beidh regatta Breannain  ar súil ar an 27//8/2017

Brandon regatta will be held on 27/08/2017

 

Scéalta, Pictiúirí etc / Stories etc

An bhfuil aon scéalta, pictiúirí, amhráin traidisiúnta nó aon ní eile agaibh gur dteastaíonn uaibh iad a roinnt le pobal iascaireachta paróiste Bhréanainn? Cóiméad iad beo trí na sonraí thíos. Sprioc data: 12/08/2017

Do you have any stories, images, songs, traditions that you’d like to share about the Brandon fishing community. Keep the information alive by contacting 066 7138137 or by email: eolas@cflt.ie.

 End date for entries: 12/08/2017

 

Ceolchoirm Louise Morrissey / Concert

Beidh ceolchoirm Louise Morrissey ar siúl 25/8/2017. Ticéidí €20. Breis eolais 066 7138137

Louise Morrissey concert Friday 25th August. Tickets €20. Ring 066 7138137 for more information.

 

Buaiteoirí Cumann 500 Mí Iúil, 2017
1ú:(€500) Gearóid & Brenda Uí Chathasaigh, Baile Na Leacain, An Clochán.
2ú:(€250) Eille & James O’Donoghue, Drom West, Cloghane
3ú:(€150) Michéal O’Murchú, An Gleann, An Clochán.
4ú:(€75)  Frank Coughlan, Torc, Dúglas,Co Corcaígh. 
5ú.(€50)  Linda & Robert O’Neill, Brandon.

 

Bailte Slachtmhara / Tidy Towns

Ag bualadh le chéile gach Máirt i Halla le Chéile ag 10 r.n. agus 7:30 i.n. Fáilte roimh cách.

Meeting every Tuesday at Halla le Chéile at 10am and 7:30pm. 

 

Cúirt Liathróid Láimhe / Handball Alley.

Tá an cúirt liathróid láimhe i Halla Le Chéile ar fáil d’aon duine go bhfuil suim inti ach í a chuir in áirithe roimh ré.  Breis eolais ó 066 7138137.

The handball alley at Halla Le Chéile is available to all, just book it in  advance! 066 7138137 for more information.

 

Ionad Eolais.

Tá an tIonad Eolais sa Chlochán oscailte gach lá na seachtaine.

The information centre in Cloghane is open every day. .  Additional information at 066 7138137. 

 

Liosta Seachadta 

Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coiméadtha ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.s. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie.

If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

 

Laochra an Leith Triúigh

Tá an leabhair nua seo ar díol i Siopa an Phobail ar chostas €5.  Tá an leabhair seo tiomnaithe do Laochra an Leitriúigh sa bhaile agus i gcéin a ghlac páirt sna caismirtí éagsúla a tharla sa thréimhse 1916 – 1923.  Suaimhneas na bhflaitheas orthu go léir.

This book is now available to buy at Siopa an Phobail at a cost of €5.

 

 

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme

Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clóchan Bréanainn.  Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane and Brandon. Breis eolais ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

 

Seirbhís Béile Baile

Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian le h-éinne béile/béilí a órdú cur glaoch orainn ar 066 7138137.

Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

 

Béile Bia, Halla Le Chéile Dé Máirt 

Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách!

Community Dinner, Halla Le Chéile every Tuesday .Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome