Cumann 500 winners Deireadh Fómhair 2020.doc

Deireadh Fómhair/ October 2020

1ú:(€500): Kathleen O Rourke (O’ Ruairc, Caitlín), Bréanainn.
2ú:(€250): Ann O’ Neill, Railway Tavern, Camp.
3ú:(€150): Michael Lynch, Taobh  Cnoic, Bréanainn.
4ú:(€75): Cyril Kearney, New York.
5ú. (€50): Finola & Geraldine O’Connor, An Daingean.

 

 

 

 

 

BAKED BY AEDAMMAIR- Chaith Aedammair an chuid is mó da chuid ama ag cocaireacht earraí bácáilte do dhaoine  ón  Clocháin agus Bréanainn le linn na paindéima . Tá an-tóir uirthi ar Instagram agus is sampla foirfe é duinn  conas sinn  fhéin a choinneáil cruthaitheach agus gníomhach le linn tráthanna éiginnte.

Tá orduithe á nglacadh anois le haghaidh;

Oiche Samhna –  De Sathairn , 31ú lá de Deireadh Fómhair.

Nollag- 19ú, 20ú, 21ú lá de Nollaig.

Tá sí ag glacadh orduithe ón Clochán/Bréanainn agus   ar fad isteach  go dtí Trá Lí, agus siar do dtí an Daingean

Ordú trí Instagram: @bakedbyaedammair

Téacs: 0879721744

Aedammair O’ Leary (Cloghane) has spent the majority of lockdown cooking up some delicious baked goods to keep the parish happy. Her creative designs have taken instagram by storm, and she is a perfect example on how to keep yourself creative and active during these uncertain times. 

Orders are now being taken for; 

Halloween Weekend- Saturday 31st of October

Christmas- 19th, 20th, 21st of December. 

Aedammair will be receiving orders from Cloghane/Brandon and all surrounding areas as far as Tralee, including Dingle. 

Order via Instagram:@bakedbyaedammair

Or Text: 0879721744.

Order early as possible to avoid disappointment!

333B7877-8019-411E-889E-E7C565E734AF 539A240C-9096-4867-BC2E-EA4C9E953542 6E39880E-E7C5-4D40-9C82-E0331250DDB8 9483DEDE-CE77-4EB7-9D77-AD6733A839A1

 

 

—–

Portráidí d’ainmhithe ó Michelle Ní Dhubhda.Tá Michelle Ní Dhubhda ó ‘O Connor’s Guesthouse’ í gClochán ag deanamh portráidí d’ainmhithe anios. Má tá pictiúr deas agat d’ainmhí, tá Michelle in ann é a chruthú ar chanbhás. 

Tá sí ag deanamh chanbhás 8×8 ag €25 a ceann. 

Tá sí ag glacadh orduithe ón Daingean agus Clochán/Bréanainn. 

Déan teagmháil léi, le do pictúir ar mshellod@gmail.com nó ar Instagram @michellebelle8. 

Animal portraits by Michelle Ní Dhubhda. – Michelle O’Dowd from O’Connors Guesthouse in Cloghane, is now making portraits of your animals and pets. If you have a nice picture of your pet, Michelle can create it on canvas.

She is making 8×8 canvases at € 25 each.

She is taking orders from the Dingle area and Cloghane/ Brandon.

Contact her, with your pictures at mshellod@gmail.com or on Instagram @ michellebelle8.

IMG-20201019-WA0002 IMG-20201019-WA0003 IMG-20201019-WA0004

 

 

Gnó a chur chun cinn? Le linn na n-amanna dúshlánacha agus aisteach seo, ba mhaith le ‘Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh’ cuidiú le gnólachtaí áitiúla a chur chun cinn a oiread agus is féidir. Más mian leat go gcuirfimid daoine ar an eolas faoi  do ghnó, den  teagmháil linn ag 0872372241 nó seol ríomhphost chuig eolas@cflt.ie. ‘led thoil agus cuirfimid é suas in ár suimh idirlinn www.cflt.ie  agus sna nuachtáin áitiúil. Go raibh maith agat.

During these extremely challenging and strange times that we find ourselves facing, we at ‘Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh’ would like to help promote local businesses as much as possible. If you want us to make people aware of any information regarding your business (opening hours, changes and restrictions, takeaway or B&B) on our website and local newspaper please contact us at 0872372241 or email eolas@cflt.ie. Thank you.

Turasóireacht a chur chun cinn Tá sé mar aidhm againn  turasóireacht a chur chun cinn inár bpobal áitiúil agus an gnó a leanann é a chothú agus a fhorbairt go hairithe le scamall covid anuas orainn . Má tá aon ghrianghraif nó faisnéis faoi sheoda ceilte ag duine ar bith, bíodh iad  na  líonta mór siúlóidí atá ar fáil dúinn nó dea-eispéireas a bhí agaibh i gClochán  / Bréanainn seol na grianghraif agus na heispéiris seo chugainn le do thoil ionas gur féidir linn iad a thaispeáint lenár nuachtlitir agus na meáin shóisialta seo a leanas. Seol ríomhphost chuig eolas@cflt.ie nó má tá tú á sheoladh  ar na meáin shóisialta déan cinnte go  mbaineann tú faidhm na nascanna seo a leanas . Instagram: @cflt.ie. Twitter: @hallalecheile 

We are looking to promote Irish tourism in our local community and keep business above water, especially during these testing times.  If anyone has any photographs or information of hidden treasures, be it the vast amount of walks available to us or a recent experience out and about in Cloghane/Brandon; please send these photographs and experiences on to us so we can feature them in our newsletter and social media following. Email them to eolas@cflt.ie or if posting on social media please make sure to tag us so we can promote. Instagram: @cflt.ie.  Twitter: @hallalecheile