Seirbhís Bruscar agus Athchúrsála Phobail- Community Refuse and Recycling Service

as gaeilge ceart Brúscar ceartBa mhaith lé Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leis an pobal as an dtacaíocht leanúnach don Seirbhís Bruscar agus Athchúrsála Pobail. Anuas lé roinnt míonna tá cuid don phobal ag déanamh mí-úsáid ar an tseirbhís seo. Ba chóir dramhaíl athchúrsála a chur sna málaí cearta agus is féidir iad a cheannach ag Halla Le Chéile agus ag Siopa an Phobail. Má leantar ar an mí-úsáid beidh orainn an tseirbhís a stop ar fad.

Tá aiféala orainn go caithfimíd an gníomh seo a dhéanamh, ach níl aon rogha eile fágtha againn mar gheall ar an leibhéal árd don mí-úsáid atá a dhéanamh ar an seirbhís. Ar an 01/08/2018 beimíd ag tabhairt isteach polasaí Frithbhruscair dian, aon duine a leanann ag dhéanamh mí-úsáid ar an seirbhís beidh siad a thuairisciú go dtí an t’údarás cuí.

Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh would like to take this opportunity to thank the public on their continuous support of the Community Refuse and Recycling Service. Unfortunately over the last few months some members of the public have been abusing this service. All refuse and recycling waste should be placed in the appropriate bags that can be purchase at Halla Le Chéile and the Siopa an Phobail. If this service continuous to be abused we will be forced to cease operation of the service.

 We regret having to take this action but we have been left with no other choice due to the high level of abuse of the service. On the 01/08/2018 we will be introducing a strict Anti-Litter policy, anyone that continues to abuse the service will be reported to the appropriate authority.