Plan Teanga…..  féach ar an póstaer thuas.

Ióga Ba mhaith le ‘Yoga for Living’ cuireadh a thabhairt do cách deireadh seachtaine 23,24/11/2019 a chaitheamh sa Clochán / Bréanainn. Déan teagmháil ar Mary ar 0872330836 le haghaidh tuilleadh eolais.
Yoga For Living would like to invite you to their first Yoga weekend retreat in Cloghane/Brandon 23-24/11/2019. For more information contact Mary on 0872330836

Cúrsa Ullmhúcháin Béaltrail /Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course 
Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil le Michéal Ó Ruairc ar siúl i Halla le Chéile ó 6/3/2020 go 8/3/2020 .Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.
This course is aimed at Leaving Certificate students 2019 who wish to attain a high standard in the Oral Irish Leaving Certificate and Irish Paper.

Dinnéar na Nollaig / Christmas Dinnear: Beidh dinnéar poblí na nollag ar siúl sa Halla Le Chéile ar an Máirt 10.12.2019 ó 1-4pm. Public christmas dinner at community centre on Tuesday 10.12.2019 from 1 – 4pm.

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Deireadh Fómhair, 2019
1ú: (€500) Elsie Moore, Bréanainn
2ú: (€250) Brian O’Rourke, Lios
3ú: (€150) Michael Kerins, FBD Rep, Tralee
4ú: (€75) Denise Dowd, Garfinny, Dingle.
5ú. (€50) Éamonn Murphy, Ballyguin.
An mbíonn an t-ádh leat? Le haghaidh tuilleadh eolais ar conas páirt a thogaint sa chrannchur, logáil isteach ar www.cflt.ie nó glaoigh ar 066 7138137 (ar € 12.50 in aghaidh na míosa)
Are you lucky? For more information on how to join the lotto log into www.cflt.ie or phone 066 7138137 for only €12.50 a month.

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let: Le Wifi saor in aisce. Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi . More information Halla Le Chéile 066 7138137.

Aonach na Nollaig /Christmas Cracker Fair: Beidh Aonach na Nollaig ar siúl I Halla Le Chéile ar an nDomhnach an 01.12.2019 óna 2-6 i.n. Tar agaus líon bhur stocaí Nollag le giuirléidí agus tabhair tacaíocht don Cúram Leanaí . Fáilte roimh cách! Christmas Cracker Fair in Halla Le Chéile on Sunday 01.12.2019 from 2-6 pm. Come buy your stocking fillers & Christmas knick knacks & support the local Community Childcare Services. Everyone Welcome!

Defibrillator Location Change: at Kilmore Cross has been moved to Johnny Walsh’s in Liscarney V92K3K7

Míle Búiochas
Míle Buíochas ó Shíle Uí Chonchúir i rith maidin chaife. Bailíodh €1,050.00 i gcoir an Oispís.
Sincere thanks to all who donated to Kerry Hospice at the home of Sheila O’Connor recently. €1050 was collected.

ICA Clochán / Bréanainn
Rince Líneach le DJ Nat. Halla Le Chéile, Dé Máirt . 19ú, 26ú Mí Samhain , 7:30pm , Costas Isteach €8:00, Fáilte roimh cách. Line Dancing with DJ Nat on Tuesdays November 12th, 19th, 26th. 7:30pm All Welcome

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife i Siopa an Phobail. Maidin gan bhrú atá i gceist, teacht síos le bhur dtoil chun tacaíocht a thabhairt!Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in Siopa an Phobail. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary
• Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)
• Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint, ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Tinteán Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta, tae agus scón? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music, tea and scone? Would you like to meet new people? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Nuacht: Má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here