Céad Glaoch An Leith Triúigh.First Responder Group  Tráth Na gCeist / Table Quiz
Beidh tráth na gceist ar siúl Sathairn 21/12/2019 chun airgead a bhailiú leis costaisí a iocadh I rith na bhliana A fund raising table quiz will be held in O Connor’s Bar and Guesthouse in Cloghane on Saturday Dec 21st – to  raise funds for ongoing expenses during the year

Dinnéar na Nollaig / Christmas Dinnear: Beidh dinnéar poblí na nollag ar siúl sa Halla Le Chéile ar an Máirt 10.12.2019 ó 1-4pm. Public christmas dinner at community centre on Tuesday 10.12.2019 from 1 – 4pm.


Bailte Slachmhara / Tidy Towns

 1. Ciste Tacaíochta Pobail.Community Support Fund
  Míle buiochas ó Bailte Slachmhara Clochán – Breanainn go Comhairle Chontae Chiarraí  leis an €500 a thugadar le soilse na nollag a chuir suas don sraidbhailte Towns Clochan Breaninn would like to acknowledge receipt of €500 received from Kerry Co Council under the 2019 Community Support Fund for Christmas lights and decorations in our local community- this will help light up our villages in the coming weeks over the Christmas Festive season.
 1. Cabhair /Help
  Tá cabhair uainn leis na soilse agus na maisiúchain a chuir suas sa Clochán agus Bréanainn. Beidh dataí agus a thuilleadh eolas ar Facebook agus Whatsapp. We would welcome help in the coming weeks to decorate and light up our villages – your help would be most welcome. We would also welcome ideas or anyone who is creative and willing to make more decorations for our villages. “The more the merrier the cheer”  We will be posting dates/ times on our Tidy Towns Facebook page and in our volunteer Whats app group.
 1. Trath Na gCeist /Table Quiz
  Beidh trath na gceist ar siúl Lúain 30/12/2019 chun airgead a bhailiú do na tionscadail a chuir ar aghaidh.A fund raising table quiz will be held in O Connor’s Bar and Guesthouse in Cloghane on Monday Dec 30th – to  raise funds for Tidy Towns projects during 2020, Again your support with donations for raffles and  prizes in advance  and your support on the night would be very much appreciated.- all welcome.

Cartaí Fuist/Whist Card Drive Halla Le Chéile Dé Mairt 8:00pm. Ceann mór na Nollag 10/12/2019.

Drama Mór NaNollag Hy-Breasal Tralee presents John BKeane’s Christmas FeastHalla Le Chéile 8pm Dé Máirt 4.01.2020

Obrí Deonach / Volunteer:An bhfuil aon duine ar mhaith leo notaí pobail a chuir le chéile don seachtainchun seoladh chuig na páipear nuachta Volunteer needed for an hour a week tohelp with nótaí for the community

Buaiteoirí Cumann 500, Samhain, 2019
1ú:(€500) Padraig Quirke, Caisleán Griaire
2ú: (€250) Edith & Allen Zimmerman, An Clochán
3ú: (€150) Carol Lynch, Caisleán Griaire.
4ú: (€75) Eoghan Ó Laighin An Clochán .
5ú. (€50) Mary & Derry Murphy, Cappa.
An mbíonn an  t-ádh leat? Le haghaidh tuilleadh eolais ar conas páirt a thogaint sa chrannchur, logáil isteach ar www.cflt.ie nó glaoigh ar 066 7138137  (ar € 12.50 in aghaidh na míosa)
Are you lucky? For more information on how to join the lotto log into www.cflt.ie or phone 066 7138137 for only €12.50 a month.

 Japanese Knotweed Survey: Má bhfuil fhios agat áit ina bhfuil an fiaile seo ag fás marcáil an spota ar an léarscáil sa tsiopa sa Clochán. If you know spots where this weed is growing mark it on the map displayed in Siopa An Pobal in Cloghane

Meabhrúchán Plean Gnó Buncampa Cnoc Bhréanainn / Reminder of Mount Brandon Base Camp Plan Má theastaíonn tú uait an plean a fheiscint féach isteach ar www.cflt.ieIf you want to see the business plan log into www.cflt.ie please

Cúrsa Ullmhúcháin Béaltrail /Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course
Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil le Michéal Ó Ruairc ar siúl i Halla le Chéile ó 6/3/2020 go 8/3/2020 .Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.
This course is aimed at Leaving Certificate students 2019 who wish to attain a high standard in the Oral Irish Leaving Certificate and Irish Paper.

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let: Le Wifi saor in aisce. Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi . More information Halla Le Chéile 066 7138137.

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife i Siopa an Phobail. Maidin gan bhrú atá i gceist, teacht síos le bhur dtoil chun tacaíocht a thabhairt!
Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in Siopa an Phobail. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

 • Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)
 • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint, ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Tinteán Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta, tae agus scón? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish musictea and scone? Would you like to meet new people? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Nuacht: Má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.