Cumann 500/Club 500 Draw . Buaitoirí Mí Aibreán
1ú:(€500): Frank Coughlan, Douglas, Corcaigh
2ú:(€250): Mary Moriarty, Lios, Bréanainn
3ú:(€150): Hygicare Ltd, Trá Lí
4ú:(€75):  Cillian Lanigan, Douglas, Corcaigh
5ú. (€50): Padraig Quirke, Castlegregory
goo Fisean Facebook

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle Búiochas Due to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We are constantly reviewing the situation. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.

CCB/ AGM Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh
Tá Cruinniú Cinn Bliana CFLT curtha ar ceal go dtí lá éigin eile.
CFLT AGM has been cancelled until further notice

Coláiste Gaeilge agus Campa Samhraidh 2020
De réir threoirlínte an Rialtais, tá Coláiste Gaeilge agus Campa Samhraidh a bhí le dul ar aghaidh ar 13 go 17 Iúil 2020 curtha ar ceal. Aithníonn CFLT cailliúint na gcúrsaí Gaeilge don phobal ach tá sé bunúsach go gcoimeadfimid mhuintir ár bpobal sabhálta ón viras seo. Guíonn CFLT dea-shláinte ar Leanaí, Tuismitheoirí, Múinteoirí, Soláthraithe Cóiríochta, Soláthraithe Gníomhaíochta agus gnólachtaí áitiúla agus go bhfeicfimid sibh go léir arís i 2021.Ní neart go cur le Chéíle.
Following Government guidelines, Coláiste Gaeilge and Campa Samhraidh scheduled for  the 13th to the 17th of July 2020 have been cancelled. CFLT recognise the loss of the Irish courses to the community but it is fundamental for the safety of the people of our community. CFLT wish the Children, Parents,Teachers, Accommodation Providers, Activity Providers and  Local business’ good health and see you all again in 2021.Ní neart go cur le Chéíle.

Funding for vulnerable People within the community
Age Action has launched a COVID-19 Hardship Fund in conjunction with the Irish Red Cross to respond to the immediate needs of older people in vulnerable situations across Ireland experiencing additional hardship as a result of the COVID-19 health crisis.The COVID-19 Hardship Fund Application Form is available www.ageaction.ie/how-we-can-help/age-action-and-irish-red-cross-covid-19-hardship-fund

Bailte Slachtmhar – Oibrithe Deonacha Volunteers
Le teacht an Earraigh – táimid ag lorg oibrithe deonacha chun páirt a ghlacadh chun cabhrú linn lenár dtionscadail reatha agus le tionscadail nua atá beartaithe . Teastaíonn cabhair uainn le leapacha a phlandáil / fiailí a thogaint amach / ciseán crochta agus boscaí fuinneoige a phlandáil. Má tá spéis ar leith agat in aon cheann díobh seo agus más féidir libh cabhrú – cuirimid fáilte roimh.Tabhair do chlann leat – bí bródúil agus cabhraigh linn ár bpobal a choinneáil álainn. Lean orainn ar facebook https://www.facebook.com/tidytownsclochanbreannain
As spring is upon us – we are looking for volunteers to join the forces to help us with our existing projects and proposed new projects. We need help with planting beds/ weeding flower beds/ planting hanging baskets / window boxes. If you have a particular interest in any of these and can help us in a specific area – we would welcome this. Why not make this a family event – take pride in our community – and help keep our community beautiful. Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/tidytownsclochanbreannain

Gairdín fiáin O’Callaghans – O’Callaghan’s wildlife Garden
Thug stoirm Denis cuairt gan choinne ar ár ngairdín is baolach, táimid ag lorg cabhrach chun é seo a athbhunú – agus a áilleacht a chur ar ais. Tá chabhair uainn chun an falla farraige a athneartú – dhéanfadh mion-tochaltóir an tasc níos éasca duinn – déan teagmháil linn más féidir leat. Go raibh maith agat.As storm Denis paid an unwelcome visit to our garden, we are looking for help in restoring this – and getting it back to its beauty for all to enjoy again. Any help in reinforcing the sea wall would be much appreciated – a mini digger / JCB would make this an easier task – please contact us if you can help us out. Thank you.

Reiligí -Graveyards
Tá 3 reilig inár bpobal. Tá airgead ar fáil ó Comhairle  Contae Chiarraí chun reiligí a fheabhsú má tá coiste againn. Má tá spéis agatsa nó ag duine ar bith a bheith mar chuid de choiste reilig – déan teagmháil le Halla Le Cheile ar 066 7138137 nó ar leathanach Bailte Slachtmhara Facebook.
We have 3 graveyards in our community. Kerry Co Council have an allocation of small funding available on an annual basis to enhance graveyards – this is through a graveyard committee – If you or anyone are interested in forming or being part of a graveyard committee – please contact Halla Le Chéile on 066 7138137 or on Tidy Towns Facebook page.

Aifreann Mar Eolas – In these times we need support, prayer and God. As you may know Mass is now available on Radio Kerry at 10.00am on Sundays. Masses are also broadcast from St Marys Dingle. These are available on https://www.mcnmedia.tv/camera/paroiste-naomh-muir  Let us mind one another, especially the vulnerable, you might reach out to them in whatever way is best. May the Lord guide, protect and be with us all.. Keep safe

Meabhrúchán Plean Gnó Buncampa Cnoc Bhréanainn / Reminder of Mount Brandon Base Camp Plan Má theastaíonn tú uait an plean a fheiscint féach isteach ar www.cflt.ie. If you want to see the business plan log into www.cflt.ie please

Notaí na seachtaine/Weekly Notes An bhfuil am agus suim agat nuacht agus notaí na seachtaine a scriobh duinn? Labhair linn ar 066 7138137. Do you have the time and interest in writing the weekly notes for us. Get in contact at 066 7138137