CLG Cailiní, Girls GAA
Comhgairdeas le foirn peil na cailiní fé 14 i Caislean Griaire a bhuaigh amach an sraith le deanaí. Congratulation to the Castlegregory u14 girls who won out their league recently.

Gradam Bailte Slachtmar 2018 / Tidy Towns Awards 2018
Comhghairdeas do gach éinne a chabhraigh maidir le Gradam Iarrachtaí a bhaint amach maidir leis an bhfeabhsú is fearr (9.55%) ag iontrálaí ón mbliain roimhe sin. Coimeád suas an móiminteam le haghaidh 2019.
Congrats to everybody who helped on achieving an Endeavour Award for the biggest improvement (9.55%) by an entrant in from the previous year. Let’s keep the momentum going for 2019.

Groupa Sléibhteoireacht An Clochán – Bréanainn. Siúlóidí ag teacht suas
7/10/18 Caher Con Rí
21/10/18 Derrymore Glen
4/11/18 Bulls Head

Gradam/Awards
Comhgairdeas le tigh tabhairne Uí Mhurchú sa Bhréanainn a bhuaigh gradam i VFI Irish Pub Awards le deanaí. Congrats to Murphy’s pub in Brandon who won a prize for ‘Best Local’ category in Kerry.

ICA Clochán- Bréannain
Rínce Líneach & Zumba le DJ Nat I Halla Le Chéile gach Máirt ar an 16ú ,23ú agus 30ú lá do mí Deireadh Fomhair. 8:00 go 9:00 sa trathnóna. Fáilte roimh cách.
Line and Zumba dancing with DJ Nat at Halla Le Chéile on Tuesdays 16th, 23rd,30th of October from 8:00 to 9:00pm. All welcome

Grúpa Súgartha Parent & Toddler Group |
Ag tosnú aris 27ú Meán Fómhair 2018 Gach Deardaoin / Every Thursday 11.15 -12.30 Le Tae/Caife €3.00 Teagmháil /Contact 066 7138137

Seirbhís Iarscoil Clár/Afterschool Service 2018 -2019
Cuireann Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Seirbhís Iarscoile ar fáil óna 1.45 i.n. go dtí 6.00 i.n. Luan go Déardaoin san áireamh. Tá an tseirbhís iontach seo ar fáil do gach leanbh atá ag freastal ar Bhunscoil Náisiúnta.. Tá breis eolas ar fáil ar 066 7138137.
Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh offer childcare in the form of Afterschool service that is available from 1.45 to 6.00. This service is offered to any child going to National School. Please contact us on 066 7138137 to find out more!

Buaiteoirí Whist Meán Fómhair/September Whist Winners
Míle buíochas do gach éinne a thug tacaíocht don oíche fuist. Many thanks to everyone who helped with the recent whist drive for Sr. Edel. 700 euro was collected.
NB Next Whist: Tuesday 9.10.18
Ladies
1st: Eileen Kennedy
2nd: Catherine O’Dowd
1st Interval: Joan Cantillon
2nd Interval: Joan Moriarty & Eileen O’Shea
Gents
1st: Jackie Goodwin
2nd: Marcia Ganther
1st Interval: Edward Hennessy
2nd Interval: Brid Baker
Mystery: Veronica Maunsell & Ann Moss
Raffle: 1st Mary Shanahan,2nd Ann Linehan, 3rd Ellie O’Donoghue, 4th Mary Shanahan

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Méan Fomhair
1ú:(€500) Des Grace, 13 Edward Tralee
2ú:(€250) Edward Hennessy, Cnoc na hEorna, An Clochán
3ú:(€150) Eoghan Ó Loinsigh, Araghleann, Caisleán Ghriaire
4ú:(€75) James Joseph O’Sullivan, Garristown Co. Meath
5ú.(€50) Dee Maguire, Lios na Caol Bhuí, Bréanainn

Doctúr/Doctor:Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint , ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Post Cocaire Páirtaimseartha/Part Time Cook:Táimid ag lorg Cocaire Páirtaimseartha chun cabhrú le Béilí Baile, Dinnéir Pobail agus Seirbhís Tar Éis Scoile. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 9156100 roimh 31.08.2018.Part time Cook required to help with Meals On Wheels, Community Dinners and After School Service. If you would like to join out team ring us at 066 9156100 by 31.08.2018

Tíntean Ceol (V92YC93): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil sa Chlochán oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é!
Do you enjoy traditional Irish music? Would you like to meet people new? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone! #TinteánCeoil #WildAtlanticWay #ceolaguscraic

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let:Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme:Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantarClochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile:Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!

Nuacht: má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh . If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.