Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle BúiochasDue to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We are constantly reviewing the situation. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.

Cumann 500 : Féach ar físeán don crannchar cumann 500 anseo. Look at video of latest draw here: físeán club500

Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020. Mar gheall ar an Coróinvíreas Covid-19 tá an féile cuireatha ar ceal, is baolach. Due to the virus scare the festival and all its activities are cancelled.

CCB/ AGM Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh Tá Cruinniú Cinn Bliana CFLT curtha ar ceal go dtí lá éigin eile. CFLT AGM has been cancelled until further notice

Bailte Slachtmhar
KCC & KWD County Clean Up Day has been deferred on Saturday March 28th – this  will be rescheduled into the future –Note: An alternative has been arranged: Cloghane Brandon Tidy Towns are hosting “A Virtual Clean up Day”  on Saturday 28th March 2020 ( a clean up day with a “twist” to incorporate HSE guidelines on Covid – 19 ) details will be posted on Facebook page and in Whats App group https://www.facebook.com/tidytownsclochanbreannain

Oibrithe Deonacha
Le teacht an Earraigh – táimid ag lorg oibrithe deonacha chun páirt a ghlacadh chun cabhrú linn lenár dtionscadail reatha agus le tionscadail nua atá beartaithe . Teastaíonn cabhair uainn le leapacha a phlandáil / fiailí a thogaint amach / ciseán crochta agus boscaí fuinneoige a phlandáil. Má tá spéis ar leith agat in aon cheann díobh seo agus más féidir libh cabhrú – cuirimid fáilte roimh.Tabhair do chlann leat – bí bródúil agus cabhraigh linn ár bpobal a choinneáil álainn. Lean orainn ar facebook https://www.facebook.com/tidytownsclochanbreannain
Gairdín fiáin O’Callaghans
Thug stoirm Denis cuairt gan choinne ar ár ngairdín is baolach, táimid ag lorg cabhrach chun é seo a athbhunú – agus a áilleacht a chur ar ais. Tá chabhair uainn chun an falla farraige a athneartú – dhéanfadh mion-tochaltóir an tasc níos éasca duinn – déan teagmháil linn más féidir leat. Go raibh maith agat.
Reiligí:
Tá 3 reilig inár bpobal. Tá airgead ar fáil ó Comhairle  Contae Chiarraí chun reiligí a fheabhsú má tá coiste againnMá tá spéis agatsa nó ag duine ar bith a bheith mar chuid de choiste reilig – déan teagmháil le Halla Le Cheile ar 066 7138137 nó ar leathanach Bailte Slachtmhara Facebook.

Tidy Towns
Volunteers:

As spring is upon us – we are looking for volunteers to join the forces to help us with our existing projects and proposed new projects. We need help with planting beds/ weeding flower beds/ planting hanging baskets / window boxes. If you have a particular interest in any of these and can help us in a specific area – we would welcome this. Why not make this a family event – take pride in our community – and help keep our community beautiful. Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/tidytownsclochanbreannain
O’Callaghan’s wildlife Garden
As storm Denis paid an unwelcome visit to our garden, we are looking for help in restoring this – and getting it back to its beauty for all to enjoy again. Any help in reinforcing the sea wall would be much appreciated – a mini digger / JCB would make this an easier task – please contact us if you can help us out. Thank you.
Graveyards:
We have 3 graveyards in our community. Kerry Co Council have an allocation of small funding available on an annual basis to enhance graveyards – this is through a graveyard committee – If you or anyone are interested in forming or being part of a graveyard committee – please contact Halla Le Chéile on 066 7138137 or on Tidy Towns Facebook page.

Coláiste Gaeilge & Campa Samhradh 2020 (13/07/20-17/07/2019) Níl ach cúpla spásanna fágatha.  Déan teagmháil le do thoil ar 066 7138137

Meabhrúchán Plean Gnó Buncampa Cnoc Bhréanainn / Reminder of Mount Brandon Base Camp Plan Má theastaíonn tú uait an plean a fheiscint féach isteach ar www.cflt.ie. If you want to see the business plan log into www.cflt.ie please

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

  • Coláiste Gaeilge & Campa Samhradh 2020 (13/07/20-17/07/2019)
  • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)

Notaí na seachtaine/Weekly Notes An bhfuil am agus suim agat nuacht agus notaí na seachtaine a scriobh duinn? Labhair linn ar 066 7138137. Do you have the time and interest in writing the weekly notes for us. Get in contact at 066 7138137