Buaiteoirí Cumann 500, Mí Méan Fómhair, 2019
1ú: (€500) Seamus & Áine Uí Ghráinne, Baile Uí Dhuinn
2ú: (€250) Billy O’Reagan, Kildimo, Limerick
3ú: (€150) Anne Scales, Bréanainn.
4ú: (€75) Donal Moriarty, An Clochán.
5ú. (€50) Helen Fitzgerald, An Clochán.

Bailte Slachtmhara/ Tidy Towns
Míle buiochas le gach duine a chabhraigh linn le bliain anuas agus a thug síntiúis — gan do thacaíocht ní bheimis in ann leanúint ar aghaidh. Dheineamar alán  in 2019 agus beidh a thuilleadh le deanamh i2020, mar sin más féidir leat uair nó dhó a spáráil (seachtainiúil / coicísiúil / míosúil), beimíd ana bhuíoch. Is féidir leat a bheith freagracht ar píosa talún in aice do thigh féin Má tá aon smaointe agat, ba bhreá linn iad a cloistint uait.

Glúineach na Seapáine
Beidh crinniú poiblí againn sa Halla go luath  chun an fadhb a phlé le Envirico. Beidh mapa á dheanamh amach againn chun a theaispeaint na háiteanna a bhfuil  an planda ag fás
Conas is féidir leat cabhrú — tabhair faoi deara an áit a bhfuil an tSnaidhm Seapánach ag fás agus cuir in iúl dúinn ag an gcruinniú. Ná cuir isteach ar aon chrannóg a fheiceann tú. Ná gearr é, ná tochailt é, mar cuireaann se seo leis an fás.

Thank you to all who helped out over the past year with projects and gave donations—without your support we would not be able to continue. Our projects increased in 2019 and we’ll need extra volunteers in 2020, so if you can spare an hour or two (weekly/fortnightly/monthly), we would appreciate it. You can join us or take responsibility for an area near where you live. If you have any ideas, we would love to hear from you.
Tidy Towns is now a very broad area and includes focus on nature and biodiversity, sustainability, climate change, and litter control. If you have  a particular area of interest, we would love to hear from you. This is our community—let’s make it extra special and take pride in our place.
2019: Tidy Towns Results – will  be announced on September 30th

Japanese Knotweed
Members of the Clochán Bréanainn Tidy Towns group recently met with representatives from Envirico to get advice on mapping Japanese Knotweed in our area and how to eradicate it in the coming years. We have invited Envirico to do a presentation for members of the local community at the Halla Le Chéile in the coming months, date and time to follow..
Our plan is to seek funding to do a mapping survey and engage professionals to eradicate the Japanese Knotweed in our community in the coming years.
How you can help—take note of where Japanese Knotweed is growing and let us know at the meeting. Do not disturb any knotweed that you see. Do not cut, prune, or dig it, as this encourages growth and causes it to spread.

Seirbhis Iarscoil Tá Scéim Náisiúnta do Cúram Leanaí ar fáil ó Dheireadh Fómhair 2019 dos na tuismitheoirí sin atá ag obair. Déan taighde, le do thoil, mar b’fheidir go mbeidh cabhair ann duit le chostaisí. New National Childcare Scheme available from October 2019 for those parents who are working. Please research as you may be entitled to childcare cost support.

Meas do leibhéal Gaelainne! Beidh tastáil TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) ar an 19ú Meán Fómhair idir a 2 go dtí a 5 sa Díseart sa Daingean. Saor in aisce!  Find out your level of Irish! There will be an assessment of TEG levels on the 19th September between 2 and 5 in the Díseart in Dingle. Free of charge! Complete beginners welcome.

Grúpa Súgartha/Parent & Toddler Groupag tosnú gach Deardaoin 11.00 – 12.30 i
Halla Le Chéile. / Every Thursday in Halla Le Chéile: Contact 066 7138137. Everyone welcome!

Cairtí Whist Torthaí /Results:Dé Máirt 3ú lá Mean Fomhair
Ladies 1st: Eileen Kennedy.   2nd:    Pauline Kerin
Ladies 1st interval:  Nora Walshe. Ladies 2nd interval:  Avila Fitzgerald
Gents 1st: Michael Rohan. Gents 2nd:  Pat Moore
Gents 1st Interval:   Sheila O’Connor.  Gents 2nd interval:   Mary Mac Murphy  and Mike Dowling
Mystery : Siobhan Hennessy, Marcia Ganter, Catherine O’Dowd
Raflle 1st:  Pat Moore. Raffle 2nd:  Ann Marie Dowd . Raffle 3rd:  Anne O’Connor
Cead Whist eile ar an 8ú Deireadh Fomhair. Next whist drive will be on Tues October 8th.

S.O.S: Táimid ag lorg duine deonach chun cabhrú le Dinnéir Pobail gach Dé Máirt óna 1i.n – 3in. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 7138137. Volunteers required helping with our Tuesday Community Dinners from 1pm – 3pm. If you would like to join the fun please call us on 066 7138137.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife i Siopa an Phobail. Maidin gan bhrú atá i gceist, teacht síos le bhur dtoil chun tacaíocht a thabhairt!
Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in Siopa an Phobail. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

  • Cúrsa Ullmhúcháin Béaltriail 2019 /Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course 2020:(06/03/20 – 08/03/20)
  • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)
  • Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint, ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Tíntean Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta, tae agus scón? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music, tea and scone? Would you like to meet new people? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let: Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137.

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme: Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284.

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert. Everybody welcome

Menu Deireadh Fomhair / October 2019

1ú – Bacon & Cabbage, Cheesecake
8ú – Roast Chicken, Macroon Tart
15ú – Baked Salmon, Ginger Cake
22ú – Lamb Stew, Lemon Tart
29ú – Roast Pork, Jelly & Ice Cream

Nuacht: Má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.