Glór na nGael
Comhghairdeas le coiste Glór na nGael Clochán – Bréanainn a bhuaigh Gradaim Phobail Náisiúnta Ghlór na nGael le déanaí. Bhuadar duais as a gcuid oibre pobail deonaí a dheanann said.

CCB/ AGM Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh
Beidh Cruinniú Cinn Bliana CFLT ar siúl Déardaoin an 26.03.2020 ag 7.30in. Más mian leat mír a chur ar an gclár oibre seol ríomhphost chuig runai1@cflt.ie le do thoil. Tá fáilte roimh bhaill nua go dtí an bhoird. Ní mór do ainm  a chur isteach roimh an Luan 23.03.2020. Is féidir Foirmeacha Ainmniúcháin a fháil ar http://www.cflt.ie/committee-members
CFLT AGM will take place on Thursday the 26.03.2020 at 7.30pm. If you would like an item included on the agenda please email runai1@cflt.ie. New Board members are welcome to join. Nominations need to be submitted the Monday the 23.03.2020. Nomination Forms can be found on http://www.cflt.ie/committee-members/

School Tours
Cuireann CFLT Fáilte roimh scoileanna ó gach cearn d’Éirinn do thurais scoile as Gaeilge. An bhfuil aithne agaibh ar scoil a mbeadh spéis acu ar turais scoile go dtí an cheantar seo?  Déan teagmháil le do thoil le 066 7138137 le tuilleadh eolais a fháil! www.cflt.ie www.cflt.ie/educational-and-school-tours
CFLT welcome schools from all over Ireland for Irish language School tours. Do you know a school that would be interested in one of our customised school tours? Please contact 066 7138137 to find out more! www.cflt.ie/educational-and-school-tours

Bígí linn Ceiliúradh Bliana Phlean Teanga Chiarraí Thiar in Óstán na Sceilge ar an 28ú Feabhra ar a 19.00 chun ceiliúradh a dhéanamh ar an obair atá bainte amach & atá romhainn mar phobalCuireadh tobar dhuibhne 20201

Bus ‘Local Link’ & Tinteán Ceoil: Má tá suim ag go leor daoine seirbhís bus ‘Local Link’ a úsáid chun dul go dtí Tinteán Ceoil ar an Luain ó 7:30 go 9:30 b’fhéidir go gcuarfar an seirbhís ar fáil. Cuir glaoch ar 066 7138137 le thuilleadh eolas. Local Link Bus Service may provide a journey to Tinteán Ceoil
on Monday Nights 7:30pm to 9:30 pm during winter months from Camp back if enough of people are interested
Ring 066 7138137

Coláiste Gaeilge & Campa Samhradh 2020 (13/07/20-17/07/2019) Níl ach cúpla spásanna fágatha.  Déan teagmháil le do thoil ar 066 7138137

Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20) Breis eolas http://www.cflt.ie/feile-sleibhteoireachta-ceol/

 Grúpa Siúlóide Clochán- Bréanainn. Cloghane – Brandon Walking Group
1/03/2020 Caherconree (4 uair a chloig)
15/3/2020 Claise Beag go Dún an Óir(4 uair a chloig)
Buail le Chéile ar a 10 a chlog clár clós an séipéal. Meet at church at 10:00am

Cúrsa Ullmhúcháin Bealtrail /Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course
Beidh cúrsa ullmhúcháin don Scrúdú Béil le Micheál Ó Ruairc ar siúl i Halla le Chéile ó 6/3/2020 go 8/3/2020 .Cúrsa Gaeilge atá dírithe ar dhaltaí atá ag lorg ard chaighdeán sa Bhéaltriail san Ardteistiméireacht ar fáil do dhaltaí sa 5ú agus sa 6ú bhliain.
This course is aimed at Leaving Certificate students 2020 who wish to attain a high standard in the Oral Irish Leaving Certificate and Irish Paper.

Scór
Beidh Craobh Scór na bPáistí (páistí bunscoile) Chiarraí Thiar ar siúl Dé Domhnaigh, 22ú Márta 2020. Tá foirmeacha iontrála ar fáil ó d’oifigeach CLG Scór áitiúil nó westkerryscor@gmail.com
Dáta deiridh d’iontrálacha – 1ú Márta 2020 ag 5 i.n.
The West Kerry Scór na bPáistí Final (primary school children) will take place on Sunday, March 22nd 2020.Application forms are available from your local GAA Scór Officer or westkerryscor@gmail.com Deadline for entries – 1st March 2020 at 5pm
Disiplines:

* Rince Foirne / Figure Dancing
* Amhránaíocht Aonair / Solo Singing
* Aithriseoireacht / Scéalaíocht / Recitation / Storytelling
* Bailéad Ghrúpa / Ballad Group
* Nuachleas / Novelty Act
* Ceol Uirlise / Instrumental Music
* Rince Seit / Set Dancing
* Sean Nós Dancing
* Tráth na gCeisteanna / Table Quiz

Meabhrúchán Plean Gnó Buncampa Cnoc Bhréanainn / Reminder of Mount Brandon Base Camp Plan Má theastaíonn tú uait an plean a fheiscint féach isteach ar www.cflt.ie. If you want to see the business plan log into www.cflt.ie please

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife sa Siopa. Maidin gan bhrú atá i gceist, tar síos le bhúr dtoil chun tacaíocht a thabhairt!
Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in the Shop in Cloghane. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

  • Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)
  • Coláiste Gaeilge & Campa Samhradh 2020 (13/07/20-17/07/2019)
  • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm.. For more information please call 066 7139226

Tinteán Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta, tae agus scón? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music, tea and scone? Would you like to meet new people? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Notaí na seachtaine/Weekly Notes An bhfuil am agus suim agat nuacht agus notaí na seachtaine a scriobh duinn? Labhair linn ar 066 7138137. Do you have the time and interest in writing the weekly notes for us. Get in contact at 066 7138137