Bus Áitiúil/BusLink
Féach ar an amchlár don Bealach Bus Áitiúil ar bhonn trialach go foil. Tabhair tacaíocht do chun go bhfanfaidh sé linn.
Here is timetable for local Bus link route which is on a trial basis. Please support so it continues

Regatta Bhréanainn: Bí linn le Regatta Bhréanainn ar siúl 26.08.18.
Brandon Regatta will take place on Sunday 26th August 2018.

Folúntas Poist: Looking for an exciting opportunity?Tá Bainisteoir Ginearálta á lorg ag Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh teo chun saoire mháithreachais a chlúdach.  Breis eolais ó Halla Le Chéile ag 066 7138137 nó www.cflt.ie/foluntas-poist-saoire-mhaithreachais

Doctúr/Doctor:Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint , ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 713922. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 713922

Post Cunteoir Teanga: Post Cuntoir Teanga. Seol CV go dti Oidhreacht Chorca Dhuibhne Baile an Fheirtearaigh roimh 10 Lunasa . Breis eolas ar 066 9156100

Post Cocaire Páirtaimseartha/Part Time Cook:Táimid ag lorg Cocaire Páirtaimseartha chun cabhrú le Béilí Baile, Dinnéir Pobail agus Seirbhís Tar Éis Scoile. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 9156100 roimh 31.08.2018.Part time Cook required to help with Meals On Wheels, Community Dinners and After School Service. If you would like to join out team ring us at 066 9156100 by 31.08.2018

Tíntean Ceol (V92YC93): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil sa Chlochán oscailte gach Luan agus Déardaoin óna 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é!
Do you enjoy traditional Irish music? Would you like to meet people new? The Tinteán Ceoil is open every Monday and Thursday 7:30-9:30 p.m for everyone! #TinteánCeoil #WildAtlanticWay #ceolaguscraic

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Iúil, 2018
1ú:(€500) Caitríona Ní Churráin & Séamus Uí Cléirigh, Bréanainn
2ú:(€250) Frank & Eileen O Sullivan, Cobh , Corcaigh
3ú:(€150) John P Hoare, Bréanainn
4ú:(€75) Michael Flaherty, Ceapaigh, Bréanainn
5ú.(€50) Maire agus Eoghan UíConchubhair, Bréanainn

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let:Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme:Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantarClochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile:Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!

Nuacht: má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh . If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.