Grúpa Súgra/ Parent & Toddler Group
Ag tosnú Dé Céadaoin 20.9.17, Halla Le Chéile ó 11:00 go dtí 12:15
Beginning Wednesday 20.9.17, Halla Le Chéile ó 11:00 go dtí 12:15

Maidin Caifé
Beidh maidin caifé ar mhaithe leis an Oispís ar siúl i dTigh Shíle Uí Chonchúir, An Clochán ar Déardaoin 14 Meán Fómhair. Fáilte roimh cách.
Coffee morning for the hospice in Sheila O’Connor’s, Cloghane, Thursday 14th September. 10 – 2pm. All welcome.

Cumann na mBailte Slachtmhara/ Tidy Towns
Gach Dé Márt ar 19:30 Féach ar Facebook ‘Tidy Towns Clochán Bréanainn’ chun fháil amach cad é an phlean don trathnóna.
Meeting every Tuesday at 19.30. Look at Facebook ‘Tidy Towns Clochán Bréanainn’ for plans for evening.
Airgid Ardaithe ón uair dearnach don Grotto / Update on Grotto restoration Fund as follows
Money raised since last update:
Siopa donation box: €35
Grotto donation box: €65
Other donations received: €150
Iomlán : €250
Móriomlán: €2750
Míle Buíochas do gach éinne atá ag tabhairt cabhair.

Ranganna Aclaíochta/Fitness Classes
Beidh ranganna aclaíochta ag tosnú. Dáta: 18.9.17 Láthair: Halla Le Chéile, .
Exercise classes start back for the winter season beginning the week of Monday 18th September in Halla Le Chéile Bréanainn.
Monday evening Inner Strength/Pilates @ 8-9pm.
Thursday evening Aerobic/HITT @ 8-9pm.
Classes cost €10 or €100 for the term of 12 classes.Please arrive early for registration on first day of attendance.Call Jackie On 087 7911224 for more information.
There is also a HITT class on Wednesday evening @ 7:30pm in the Old School House, Camp.
Cúrsa Defibulator,
Beidh cúrsa defibulator ar siúl ar an Máirt 11.09.2017 sa Halla Le Chéile ar a 7:00 i.n . Cuir glaoch ar 066 7138137. Defibulator course on 11.09.17. Venue at Halla Le Chéile . Time 7:00pm

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Lúanasa, 2017
Tarrach Mhór: (€3,000) Pádraig Ó Murchú, Murphy’s Pub, Bréanainn
1ú: ( €500) Ciaran Ó Suilleabhan, Taobh ‘a Cnoic, Bréannain
2ú: ( €250) Seamus & Máire Úi Neill, An Clochán
3ú: ( €150) Michéal Ó Laighin, Baile Na Leacainn, An Clochán
4ú: ( €75). Bríd Lynch , 33 The Lawn, Bray, Co Wicklow
5ú: ( €50) Sheila Finucane, Old Presbtery, Cloghane

Cúirt liathróid láimhe / Handball Alley.
Tá an cúirt liathróid láimhe i Halla le Chéile ar fáil d’éinne go bhfuil suim acu cluiche a imirt ann ach í a chuir in áirithe roimh ré. Eolas breise ó 066 7138137/ The handball alley at Halla Le Chéile is available to all, just book it in advance at 066 7138137.

Ionad Eolais.
Tá an tIonad Eolais sa Chlochán oscailte gach lá na seachtaine/
The information centre in Cloghane is open every day. Additional information at 066 7138137.

Liosta Seachadta
Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

Laochra an Leith-Triúigh
Tá an leabhar nua seo ar díol i Siopa an Phobail ar chostas €5. Tá an leabhar seo tiomnaithe do Laochra an Leitriúigh, sa bhaile agus i gcéin, a ghlac páirt sna caismirtí éagsúla a tharla sa thréimhse idir 1916 – 1923. Suaimhneas síoraí orthu go léir/ This book is now available to buy at Siopa an Phobail at a cost of €5.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme
Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile
Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137
Béile i Halla le Chéile gach Máirt

Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!