S.O.S: Táimid ag lorg duine deonach chun cabhrú le Dinnéir Pobail gach Dé Máirt óna 1i.n – 3in. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 7138137. Volunteers required helping with our Tuesday Community Dinners from 1pm – 3pm. If you would like to join the fun please call us on 066 7138137.

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Iúil 2019
1ú:(€500)  Mary Greaney, Baile Úi Dhuibhne, Bréanainn.
2ú:(€250) Caitlín O Ruairc, Bréanainn.
3ú:(€150) Mannax & Co. Solictors, Tra Lí.
4ú:(€75)  Irene Kerin & James Beavis, Baile Uí Dhuibhne / New Zealand.
5ú.(€50) Tim & Pauline Kerin, Baile Uí Dhuibhne, Bréanainn.

Regatta Bhréanainn: Bí linn le Regatta Bhréanainn ar siúl 25.08.18.
Brandon Regatta will take place on Sunday 25th August 2018.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife i Siopa an Phobail. Maidin gan bhrú atá i gceist, teacht síos le bhur dtoil chun tacaíocht a thabhairt!

Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in Siopa an Phobail. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

  • Cúrsa Ullmhúcháin Béaltriail 2019 /Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course 2020: (06/03/20 – 08/03/20)
  • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)
  • Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint, ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Tíntean Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music? Would you like to meet people new? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let: Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137.

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme: Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284.

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert. Everybody welcome!

  • 13ú Lúnasa – Roast Chicken, Apple Crumble
  • 20ú Lúnasa – Bacon & Cabbage, Cheesecake
  • 27ú Lúnasa – Salmon, Macroom Tart
  • 3ú M. Fómhair – Roast Pork, Lemon Tart
  • 10ú M. Fómhair – Meat Loaf, Banoffee Pie
  • 17ú M. Fómhair – Lamb Stew, Raspberry Crumb Cake

Nuacht: Má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.