Míle Buiochas/ Thank You
Le Keel Engineering agus Comhairle Contae Chiarraí tar éis doibh ráillí an droichead I Baile Úi Dhuinn a athchómhrú. Féachainn sé go deas.
To Keel Engineering for fixing the rails in the bridge at Ballyguin. Thank you to Kerry County Council for their contribution to the project through the Clár funding.

Bailiúchán Bhliantúil d’eadaí./Clothes Recycle
Tiomsú airgid CLG Chaisleán Ghriaire. Athchúrsálann éadaí ar feadh coicíse ag Halla Le Chéile ó 9ú go 21ú lá Meán Fómhair. Éadaí Glan, Bróga Glan (Péire), Málaí láimhe, Criosanna, Teicstílí Teaghlaigh, Cuirtíní.  Ní cheadaítear: Bróga Aonair, Éadaí Fliuch, Duvets, Blaincéidí

Castlegregory Gaa fund raising. Clothes recycle( for two weeks only) at Halla Le Chéile 9th to 21st September Clean Clothes, Pair Clean Shoes, Hand Bags, Belts, Household textiles,CurtainsNot allowed are Wet Clothes, Single Shoes, Duvets, Blankets

Seirbhis Iarscoil Tá Scéim Náisiúnta do Cúram Leanaí ar fáil ó Dheireadh Fómhair 2019 dos na tuismitheoirí sin atá ag obair. Déan taighde, le do thoil, mar b’fheidir go mbeidh cabhair ann duit le chostaisí. New National Childcare Scheme available from October 2019 for those parents who are working. Please research as you may be entitled to childcare cost support.

Meas do leibhéal Gaelainne! Beidh tastáil TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) ar an 19ú Meán Fómhair idir a 2 go dtí a 5 sa Díseart sa Daingean. Saor in aisce!  Find out your level of Irish! There will be an assessment of TEG levels on the 19th September between 2 and 5 in the Díseart in Dingle. Free of charge! Complete beginners welcome.

Grúpa Súgartha/Parent & Toddler Groupag tosnú gach Céadaoin 11.00 – 12.30 i
Halla Le Chéile. / Every Wednesday in Halla Le Chéile: Contact 066 7138137. Everyone welcome!

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Luanasa 2019
1ú: (€500) Sarah Breen,Kilgarvan.
2ú: (€250) Judith Peters, Roscarbery.
3ú: (€150) Carmel O’Connor, Liscarney.
4ú: (€75) Sheila & Tom O’Connor, An Clochán.
5ú. (€50) Charlie Meixner &Agnes Ziemerie, Brandon/Germany.
Tarrach Mór: (€3000) Brendan McMahon, Carlow

Cairtí Whist Torthaí /Results:Dé Máirt 3ú lá Mean Fomhair
Ladies 1st: Eileen Kennedy.   2nd:    Pauline Kerin
Ladies 1st interval:  Nora Walshe. Ladies 2nd interval:  Avila Fitzgerald
Gents 1st: Michael Rohan. Gents 2nd:  Pat Moore
Gents 1st Interval:   Sheila O’Connor.  Gents 2nd interval:   Mary Mac Murphy  and Mike Dowling
Mystery : Siobhan Hennessy, Marcia Ganter, Catherine O’Dowd
Raflle 1st:  Pat Moore. Raffle 2nd:  Ann Marie Dowd . Raffle 3rd:  Anne O’Connor
Cead Whist eile ar an 8ú Deireadh Fomhair. Next whist drive will be on Tues October 8th.

S.O.S: Táimid ag lorg duine deonach chun cabhrú le Dinnéir Pobail gach Dé Máirt óna 1i.n – 3in. Más mian leat teach tar bord cuir glaoch 066 7138137. Volunteers required helping with our Tuesday Community Dinners from 1pm – 3pm. If you would like to join the fun please call us on 066 7138137.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife i Siopa an Phobail. Maidin gan bhrú atá i gceist, teacht síos le bhur dtoil chun tacaíocht a thabhairt!
Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in Siopa an Phobail. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

  • Cúrsa Ullmhúcháin Béaltriail 2019 /Leaving Cert Oral Irish Preparatory Course 2020:(06/03/20 – 08/03/20)
  • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)
  • Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Beidh sí ábalta foil a thogaint, ECG agus measúnú leighis a dhéanamh. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm. The Doctor will be able to do bloods, ECG’s and medical assessments. For more information please call 066 7139226

Tíntean Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta, tae agus scón? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music, tea and scone? Would you like to meet new people? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let: Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137.

Liosta Seachadta: Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme: Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar Clochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284.

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert. Everybody welcome!

  • 10ú M. Fómhair – Meat Loaf, Banoffee Pie
  • 17ú M. Fómhair – Lamb Stew, Raspberry Crumb Cake

Nuacht: Má tá aon nuacht agat le roinnt linn anseo a bhaineann le Clochán – Bréanainn chuir glaoch orainn ar 066 7138137 chun é a chur san áireamh. If you have any news relating to Cloghane – Brandon and you would like to share ring us at 066-7138137 for it to be included here.