Coláiste Gaeilge
Clochán Bréanainn ar siúl i Halla le Chéile, 18ú go 22ú Iúil 2016. Breis eolais 066 7138137

Preasráiteas ó Choiste Ghlór na nGael Chlochán-Bréanainn
Déanfaidh Coiste Ghlór na nGael Chlochán-Bréanainn ceiliúradh ar an tréimhse a chaith an tAthair Donncha ó Laocha i gceantar an Leitriúigh ag deireadh na míosa seo. Beidh an ócáid speisialta seo ar siúl i Halla le Chéile ar an Satharn an 30ú Iúil 2016 ag 7.30pm. Fáilte roimh chách.
Coiste Ghlór na nGael Cloghane-Brandon will celebrate the years Fr Leahy spent in the parish at the end of this month. This special occasion will take place in Halla le Chéile on Saturday 30th July at 7.30pm. Everybody is welcome.

Tinteán Ceoil
Gach Luan, Dé Mairt agus Dearadoin ag 7.30 i.n. Fáilte roimh cách!
Every Monday, Tuesday and Thursday in Ionad Cultúrtha sa Chlochán (next to O’Donnell’s pub) at 7.30 p.m.. Entry fee €5 adults €2 children which includes refreshments. Everybody welcome!

CAISLEÁIN GHRIAIRE COISTE na nÓG
Peil Fé 13 Dúshlán na Féile
FOIREANN AN CHLOCHÁIN v FOIREANN AN CHAISLEÁIN
Dé Sathairn 30 Iúil 5.00rn
Ionad: Baile uí Dhuibhne, An Bhreannáin

Swimming and Water Safety
Beidh an snamh agus an cursai uisce sabhailte ar suil sa Ce Bhreanainn I goir dha seachtain, tosnu 4 Iuil. Ta said sa rithe ag an Uisce Sabhailta na h-Eireann agus beidh rang oscail do gach einne. Beidh siniu isteach ag tosnu ar an 4ú ag 10.30am sa Ce Bhreannainn.
The annual swimming and water safety classes will be held at Brandon Pier for the next 2 weeks commencing Monday July 4th. These are run by the Irish Water Safety Assn and the classes are open to everyone. Enrolment will be on Monday July 4th at 10.30 am in Brandon. Information : 0879923325

Féile Lúghnasa
2016 ar siúl ón 27 Iúil – 01 Iughnasa. Fáilte roimh chách!
Féile Lughnasa will be taking place form the 27 July- 01 of August. Everybody welcome!

Cumann 500
1ú:(€500) Paddy agus Máire Uí Mhurchú, Bréanainn
2ú:(€250) Éamonn agus Janet Uí Mhurchú, Baile Uí Dhuibhne
3ú:(€150)Tomás O Neill, An Clochán
4ú:(€75) Seamus agus Maire Uí Neill, An Clochán
5ú.(€50) Mark and Daphne O Neill,Sasana

Ionad Eolais Obair Dheonach
Ar dheas leat obair dheonach a dhéanamh san Ionad Eolais ar an Satharn, tar éis lóin, agus ar an nDomhnach? Is deis iontach é seo bualadh le daoine éagsúla ó thimpeall na cruinne agus Clochán Bréanainn a chuir chun cinn.
Would you like to volunteer your knowledge to the Tourist Information Centre and volunteer Saturday afternoon and Sunday. This is a great opportunity to meet people from all over the world and help promote Cloghane Brandon.

Tráthnóna Seanchais, Comhroinnte agus Léitheoireachta.
Tá scéalta a teaghlaigh féin fite ar scéalta 1916 agus bunú Stat nahÉireann ag Felicity Hayes-McCoy ina leabhar ard-mholta ag na critic A Woven Silence: Memory, History & Remembrance. Bí páirteach ina turas taiscéalaíoch ar thionchar staire, finscéalta agus miotais ar an saol átá inniu ann. An Tinteáin Ceoil, An Clochán, Dé Céadaoin 27ú Iúil 2016
An Evening of Reading, Sharing and Storytelling.Felicity Hayes-McCoy’s critically-acclaimed book A Woven Silence: Memory, History & Remembrance maps her own family’s stories onto the story of 1916 and the founding of The Irish State. Join her for an exploration of how Irish life today has been affected by its myths, legends and history. An Tinteáin Ceoil, An Clochán, Wednesday 27th July 2016.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme
Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantar ClóchanBréanainn. Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane and Brandon. Breis eolais ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Ócáid Charthanachta
The first ever charity cycle from Cloghane Village has been organised to take place on the 23rd July 2016. We have called this event “The Ring of the Atlantic Gold Coast”. The cycle is aimed to raise money for local charities and or local projects every year. For this the initial year we chose a wonderful charity Camphill Community Dingle, who do spectacular work for those with an intellectual disability and special needs. we urge cyclists from all over to take part in this beneficial event. To find out more and to register log into: The Ring of the Atlantic gold coast cycle at www.atlanticgoldcoastcycle.com

Péintéireacht aicrileach
le Deirdre Lynch ag tosnú go luath ina stiúideo i gCappa, Bréanainn. Fáilte roimh tosnaitheoirí. Breis eolais: Deirdre 087 6596453/ deirdrelynch1@yahoo.com.
Acrylic painting with Deirdre Lynch will commence shortly at her studio in Cappa, Brandon. Beginners very welcome. Contact Deirdre 087 6596453 / deirdrelynch1@yahoo.com for details.

Ranganna Aclaíochta
Beidh Jackie Griffin ag cur ranganna ar fáil i Halla Le Chéile, gach Dé Luain, 8 – 9 i.n. “Inner Strength” ; Déardaoin: 8 – 9 i.n. Aerobics. Breis eolais ó Jackie ag 087 7911224. Fáilte roimh cách.
Jackie Griffin will be doing the following classes in Halla Le Cheile, every Monday: 8 – 9 p.m.Tuesday 7.30 to 8.30am Inner Strength; Thursday: 7.30-8.30am and 8 – 9 p.m. Aerobics. For more information call Jackie on 087 7911224. Everyone welcome

Seirbhís Béile Baile
Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian le h-éinne béile/béilí a órdú cur glaoch orainn ar 066 7138137.
Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile Bia, Halla Le Chéile Dé Máirt
Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách!
Community Dinner, Halla Le Chéile every Tuesday .Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!