Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020. An bhfuil tú reidh don féile seo. Beidh sé ar siúl ó an 11/4/20 go dtí 13/4/20. Are you ready for the festival. It will be on from the 11/4/20 to the 13/4/20. Breis eolas http://www.cflt.ie/feile-sleibhteoireachta-ceol/

Spóirt Áitiúila.
Comhghairdeas go dtí na cailiní Mheán Scoil Nua an Leith Triúigh.  Bhuaigh siad cluiche leath ceannais i gcoinne scoil ó Tiobraid Árann an Céadaoin seo caite. Cluiche crua agus díograsach a bhí ann. Bhí an Mheán scoil ag bhúcaint 2:03 go 0:03 ag leath h-ama, ach tháinig an Tiobraid Árann ar ais sa dara leath.  Bhuaigh Mheán scoil le pointe amháin ar deiredh.  Anois tá siad sa cluiche ceannais na Mumhan.

CCB/ AGM Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh
Beidh Cruinniú Cinn Bliana CFLT ar siúl Déardaoin an 2.04.2020 ag 7.30in. Más mian leat mír a chur ar an gclár oibre seol ríomhphost chuig runai1@cflt.ie le do thoil. Tá fáilte roimh bhaill nua go dtí an bhoird. Ní mór do ainm  a chur isteach roimh an Luan 02.04.2020. Is féidir Foirmeacha Ainmniúcháin a fháil ar http://www.cflt.ie/committee-members
CFLT AGM will take place on Thursday the 02.04.2020 at 7.30pm. If you would like an item included on the agenda please email runai1@cflt.ie. New Board members are welcome to join. Nominations need to be submitted the Monday the 02.04.2020. Nomination Forms can be found on http://www.cflt.ie/committee-members/

Bailte Slachtmhara
Oibrithe Deonacha
Le teacht an Earraigh – táimid ag lorg oibrithe deonacha chun páirt a ghlacadh chun cabhrú linn lenár dtionscadail reatha agus le tionscadail nua atá beartaithe . Teastaíonn cabhair uainn le leapacha a phlandáil / fiailí a thogaint amach / ciseán crochta agus boscaí fuinneoige a phlandáil. Má tá spéis ar leith agat in aon cheann díobh seo agus más féidir libh cabhrú – cuirimid fáilte roimh.Tabhair do chlann leat – bí bródúil agus cabhraigh linn ár bpobal a choinneáil álainn. Lean orainn ar facebook https://www.facebook.com/tidytownsclochanbreannain
Gairdín fiáin O’Callaghans
Thug stoirm Denis cuairt gan choinne ar ár ngairdín is baolach, táimid ag lorg cabhrach chun é seo a athbhunú – agus a áilleacht a chur ar ais. Tá chabhair uainn chun an falla farraige a athneartú – dhéanfadh mion-tochaltóir an tasc níos éasca duinn – déan teagmháil linn más féidir leat. Go raibh maith agat.
Reiligí:
Tá 3 reilig inár bpobal. Tá airgead ar fáil ó Comhairle  Contae Chiarraí chun reiligí a fheabhsú má tá coiste againnMá tá spéis agatsa nó ag duine ar bith a bheith mar chuid de choiste reilig – déan teagmháil le Halla Le Cheile ar 066 7138137 nó ar leathanach Bailte Slachtmhara Facebook.
Lá Glanadh an Chontae

Beidh sé seo ar siúl Dé Sathairn 28 Márta – táimid cláraithe agus cuirimid fáilte roimh gach éinne chun cabhrú. Is féidir é seo a dhéanamh sna seachtainí amach romhainn nó ag am ar bith le linn an deireadh seachtaine sin – tá tuilleadh eolais ar ar Facebook nó i Halla Le Cheile.Beidh málaí, piocaí bruscair / seaicéid shofheicthe ar fáil do chách.
Tidy Towns
Volunteers:

As spring is upon us – we are looking for volunteers to join the forces to help us with our existing projects and proposed new projects. We need help with planting beds/ weeding flower beds/ planting hanging baskets / window boxes. If you have a particular interest in any of these and can help us in a specific area – we would welcome this. Why not make this a family event – take pride in our community – and help keep our community beautiful. Follow us on Facebook:
https://www.facebook.com/tidytownsclochanbreannain
O’Callaghan’s wildlife Garden
As storm Denis paid an unwelcome visit to our garden, we are looking for help in restoring this – and getting it back to its beauty for all to enjoy again. Any help in reinforcing the sea wall would be much appreciated – a mini digger / JCB would make this an easier task – please contact us if you can help us out. Thank you.
Graveyards:
We have 3 graveyards in our community. Kerry Co Council have an allocation of small funding available on an annual basis to enhance graveyards – this is through a graveyard committee – If you or anyone are interested in forming or being part of a graveyard committee – please contact Halla Le Chéile on 066 7138137 or on Tidy Towns Facebook page.
County Clean Up Day
This takes place on Saturday March 28th – we are registered and would welcome as much help as possible to cover our main roads and by roads in our community. This can be done in the weeks ahead or at any time over that weekend – more info on display in usual local outlets or contact us on FB or in Halla Le Chéile
Bags, litter   pickers / hi visibility jackets will be available for all
Let’s get our community litter free.

School Tours
Cuireann CFLT Fáilte roimh scoileanna ó gach cearn d’Éirinn do thurais scoile as Gaeilge. An bhfuil aithne agaibh ar scoil a mbeadh spéis acu ar turais scoile go dtí an cheantar seo?  Déan teagmháil le do thoil le 066 7138137 le tuilleadh eolais a fháil! www.cflt.ie www.cflt.ie/educational-and-school-tours
CFLT welcome schools from all over Ireland for Irish language School tours. Do you know a school that would be interested in one of our customised school tours? Please contact 066 7138137 to find out more! www.cflt.ie/educational-and-school-tours

Coláiste Gaeilge & Campa Samhradh 2020 (13/07/20-17/07/2019) Níl ach cúpla spásanna fágatha.  Déan teagmháil le do thoil ar 066 7138137

 Grúpa Siúlóide Clochán- Bréanainn. Cloghane – Brandon Walking Group
15/3/2020 Claise Beag go Dún an Óir(4 uair a chloig)
Buail le Chéile ar a 10 a chlog clár clós an séipéal. Meet at church at 10:00am

Scór
Beidh Craobh Scór na bPáistí (páistí bunscoile) Chiarraí Thiar ar siúl Dé Domhnaigh, 22ú Márta 2020. Tá foirmeacha iontrála ar fáil ó d’oifigeach CLG Scór áitiúil nó westkerryscor@gmail.com
Dáta deiridh d’iontrálacha – 1ú Márta 2020 ag 5 i.n.
The West Kerry Scór na bPáistí Final (primary school children) will take place on Sunday, March 22nd 2020.Application forms are available from your local GAA Scór Officer or westkerryscor@gmail.com Deadline for entries – 1st March 2020 at 5pm
Disiplines:

* Rince Foirne / Figure Dancing
* Amhránaíocht Aonair / Solo Singing
* Aithriseoireacht / Scéalaíocht / Recitation / Storytelling
* Bailéad Ghrúpa / Ballad Group
* Nuachleas / Novelty Act
* Ceol Uirlise / Instrumental Music
* Rince Seit / Set Dancing
* Sean Nós Dancing
* Tráth na gCeisteanna / Table Quiz

Meabhrúchán Plean Gnó Buncampa Cnoc Bhréanainn / Reminder of Mount Brandon Base Camp Plan Má theastaíonn tú uait an plean a fheiscint féach isteach ar www.cflt.ie. If you want to see the business plan log into www.cflt.ie please

Dinnéar Phobal – Béile i Halla le Chéile gach Máirt: Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €7 nó €8 le milseog. Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €7 or €8 with dessert.

Maidin Caife: An bhfuil suim agat do chuid Gaeilge a fheabhsú? Tar chughainn gach Dé Céadaoin ag 10:30 r.n. chun comhrá linn le cupán caife sa Siopa. Maidin gan bhrú atá i gceist, tar síos le bhúr dtoil chun tacaíocht a thabhairt!
Do you have an interest in improving your spoken Irish? Come to us every Wednesday morning at 10:30 a.m. to chat and have a cup of coffee in the Shop in Cloghane. Relaxed mornings, without pressure, so why not come down and support the service!

Dátaí don Dialann/Dates for the diary

  • Féile Sléibhteoireachta agus Ceoil 2020 (11/4/20 – 13/4/20)
  • Coláiste Gaeilge & Campa Samhradh 2020 (13/07/20-17/07/2019)
  • Féile Lughnasa 2020 (24/07/20- 27/07/20)

Doctúr/Doctor: Beidh an Dochtúir Clodagh Kenny ag freastal ar Halla Le Chéile gach Máirt ag 2in. Le haghaidh tuilleadh eolas glaoigh 066 7139226. Doctor Clodagh Kenny will be attending Halla Le Chéile every Tuesday at 2pm.. For more information please call 066 7139226

Tinteán Ceol (V92DK4C): An bhfuil suim agat sa cheol traidisiúnta, tae agus scón? Ar mhaith leat buaileadh le dhaoine nua? Bíonn an Tinteán Ceoil i Halla le Chéile oscailte gach Luan 7:30 – 9:30 i.n. Is do gach éinne é! Do you enjoy traditional Irish music, tea and scone? Would you like to meet new people? The Tinteán Ceoil is open every Monday 7:30-9:30 p.m for everyone!

Seirbhís Béile Baile: Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137.

Notaí na seachtaine/Weekly Notes An bhfuil am agus suim agat nuacht agus notaí na seachtaine a scriobh duinn? Labhair linn ar 066 7138137. Do you have the time and interest in writing the weekly notes for us. Get in contact at 066 7138137