Tíntean Ceol (V92YC93): Ceol, Scealta & Craic. Gach Luain (agus Deardaoin i rith Mí Iúil & Luanasa) ó 7:30 go 9:30
Music ,Stories & Craic every Monday (and Thursday during July – August) 7:30 to 9:30

Cúrsa Snámha is Sábhála i rith na seachtaine 2ú Iúil agus 9ú Iúil. Cé Bhréanainn
Swim & Safety Course during week 2nd July and 9th July at Brandon Pier

Buaiteoirí Cumann 500, Mí Mheitheamh, 2018
1ú:(€500) Carol Lynch, Castlegregory
2ú:(€250) John & Catherine O’Connor, Dublin
3ú:(€150) Síle & Tom O’Connor, An Clochán
4ú:(€75) Kevin & Eileen O’Neill, An Clochán
5ú.(€50) Thomas & Evelyn Kennedy, An Daingean

Bailte Slachtmhara / Tidy Towns
Cabhraigh linn. Téigh i dteagmháil lenár ngrúpa WhatsApp le haghaidh eolas ar cad atá ag tarlú.087 2372241 Beidh na breithiúna inár measc go luath i mí Meitheamh! Keep up the momentum. Please join our WhatApp group for ongoing updated information on whats happening.0872372241 The judges will be in our midst in June! Everyone welcome!

Féile Lughnasa.
Táimid ag lorg oibrithe deonacha chun cabhrú le linn Féile Lughnasa 2018. Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137. If you would like to volunteer during the upcoming Féile Lughnasa 2018, please contact Halla Le Chéile 066 7138137 for additional information.

Spás Oifige le ligint ar cíos/ Office space to let
Le Wifi agus rataí saor in aisce .Breis eolais ó Halla Le Chéile 066 7138137.
With free WiFi and rates. More information Halla Le Chéile 066 7138137

Dochtúir i Halla Le Chéile gach Máirt ó 2pm – 3pm. Tacaíocht le do thoil.
Doctor at Halla Le Chéile every Tuesday from 2pm – 3pm. Please Support.
Ranganna Aclaíochta/Fitness Classes
Tá ranganna aclaíochta ar siúl i láthair Halla Le Chéile,
Exercise classes are continuing in Halla Le Chéile Bréanainn.
Monday evening Inner Strength/Pilates @ 8-9pm.
Classes cost €10 or €100 for the term of 12 classes.Please arrive early for registration on first day of attendance. Call Jackie On 087 7911224 for more information.
There is also a HITT class on Wednesday evening @ 7:30pm in the Old School House, Camp.

Cúirt liathróid láimhe / Handball Alley.
Tá an cúirt liathróid láimhe i Halla le Chéile ar fáil d’éinne go bhfuil suim acu cluiche a imirt ann ach í a chuir in áirithe roimh ré. Eolas breise ó 066 7138137/ The handball alley at Halla Le Chéile is available to all, just book it in advance at 066 7138137.

Liosta Seachadta
Más mian leat bheith ar ár liosta seachadta chun a bheith coimeádta ar an eolas faoi eachtraí sa Halla agus go háitiúil, seol do shonraí teagmhála chugainn, m.sh. ríomhphost agus uimhir fón póca chuig eolas@cflt.ie/If you would like to be enrolled in our mailing list which would keep you informed of upcoming events at Halla Le Chéile and in the local area please forward your email address and mobile details to eolas@cflt.ie.

SST Chorca Dhuibhne/ Rural Social Scheme
Tá folúntas ar Scéim Sóisialta Tuaithe Chorca Dhuibhne faoi láthair i gceantarClochán/Bréanainn. /The Corca Dhuibhne Rural Social Scheme has vacancies at present in Cloghane / Brandon area. Eolas breise ó: sstcorcadhuibhne@gmail.com nó 087 298 2284

Seirbhís Béile Baile
Tá an tseirbhís ar fáil cúig lá na seachtaine. Más mian leat béile/béilí a ordú glaoigh orainn ar 066 7138137/Meal delivery service is provided five days per week. Please give your name at the Halla if you are interested. 066 7138137

Béile i Halla le Chéile gach Máirt
Dinnéar agus imeachtaí, Costas: €5 nó €6 le milseog. Fáilte roimh cách/Community Dinner, Halla le Chéile every Tuesday. Cost: €5 or €6 with dessert. Everybody welcome!