CCB/ AGM Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh
Beidh Cruinniú Cinn Bliana CFLT ar siúl ar an 18ú lá do Meitheamh agus is féidir feachaint isteach ar an idirlinn ar líne. A thuilleadh eolas faoi an clár le fáil sa suimh idirlin www.cflt.ie/news
CFLT AGM will take place on 18th June and you can listen in on line on the internet. More details on www.cflt.ie/news

Cumann 500/Club 500 Draw . Buaitoirí Mí Bealtaine
1ú:(€500): Fiona Kennedy, Cluaismór, An Daingean
2ú:(€250): Michael Ó Céarnaigh, An Clochán & NY
3ú:(€150): Mary & Eoin Ó Chonchúir, Bréanainn
4ú:(€75):  Síle & Tom O’Connor, An Clochán
5ú. (€50): Caithlín Uí Ruairc, Bréanainn
Buíochas as ocht do thacaíocht leanúnach. Thank you for your continued support.

Féach ar anseo ar Facebook

cumann 500 draw

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle Búiochas Due to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We are constantly reviewing the situation. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.

Coláiste Gaeilge agus Campa Samhraidh 2020
De réir threoirlínte an Rialtais, tá Coláiste Gaeilge agus Campa Samhraidh a bhí le dul ar aghaidh ar 13 go 17 Iúil 2020 curtha ar ceal. Aithníonn CFLT cailliúint na gcúrsaí Gaeilge don phobal ach tá sé bunúsach go gcoimeadfimid mhuintir ár bpobal sabhálta ón viras seo. Guíonn CFLT dea-shláinte ar Leanaí, Tuismitheoirí, Múinteoirí, Soláthraithe Cóiríochta, Soláthraithe Gníomhaíochta agus gnólachtaí áitiúla agus go bhfeicfimid sibh go léir arís i 2021.Ní neart go cur le Chéíle.
Following Government guidelines, Coláiste Gaeilge and Campa Samhraidh scheduled for  the 13th to the 17th of July 2020 have been cancelled. CFLT recognise the loss of the Irish courses to the community but it is fundamental for the safety of the people of our community. CFLT wish the Children, Parents,Teachers, Accommodation Providers, Activity Providers and  Local business’ good health and see you all again in 2021.Ní neart go cur le Chéíle.

Bailte Slachtmhar Tidy Towns- Oibrithe Deonacha Volunteers

Ní bheidh comórtas na mBailte Slachtmhara ag dul ar aghaidh i mbliana. Tuigimid go hiomlán na chúiseanna le seo. Ní féidir linn oibriú mar ghrúpa – ach is féidir linn oibriú linn féin ina n-aonair, sa seachtainí agus míonna amach romhainn.

Conas is féidir leat cabhrú?

 • Glan fiailí do thaobh do bhóthair féin in aice do thig
 • Cuir suas tubanna agus boscaí fuinneoige in aice leat.
 • Cuir péint úr ar na chloca le logainmneacha.
 • Cuir péint úr ar aon áit is gá do ar an timpeallacht.
 • Pioc bruscair laistigh de 5km ó do thigh (tá bailitheoirí bruscair, dílsiú ard-infheictheachta agus málaí ar fáil)
 • Cabhraigh linn leis na leapacha bláthanna inár bpobal a chothabháil agus uisce a chuir orthu.
 • Obair ar an gairdín fiadhúlra (é a athshlánú tar éis damáiste stoirme na geimhreadh seo chaite)
 • Clocha a phéintáil ar an Siúlóid Sí …tá an péint againn.

Ba mhaith linn leanúint ar aghaidh ag cur lenár bpobal ach ag an ám céanna treoirlínte agus srianta Covid 19 a gheilleadh. Cuirimid fáilte roimh do chuid smaointe agus cabhrach – má tá ám agaibh le spáráil  téigh i dteagmháil linn sa coiste le bhur dtoil.

Ní neart go cur le chéile ….. Cuidíonn gach rud beag … Go raibh maith agaibh
The Tidy Towns competition will not be going ahead this year. We in Clochán Bréanainn  are not surprised by this and fully understand the reasons why. We cannot work as a group / pairs in our community – but we can work individually or as a family “close by to our homes” and individually, members have started this – and have individual plans / tasks, on enhancing our community, in the coming weeks and months.

How you can help: 

 • Tidy up / weed your own roadside and nearby your home
 • Continue to plant tubs/ window boxes near your home
 • Re paint place names on stones on the townlands around our community
 • Paint your property/ roadside if needed / volunteer to paint an area in our community that requires ” a lick of paint / touch up”
 • Litter pick within 5km from your home ( litter pickers , high vis vests and bags available)
 • Help us maintain / water, the many flower beds in our community.
 • Individual / family work in wildlife garden ( restoring it after storm damage this winter)
 • Paint stones for the fairy glade ( families- we have paint etc)

We want to continue to enhance our community ( while incorporating the Covid 19 guidelines / restrictions and social distancing). We welcome your thoughts / ideas and help- if you or your family have “more time ” due to current global pandemic  and willing to help please contact any TT member

Ní  neart go cur le chéile…..  Every little helps…Go raibh maith agaibh .

 New helpline for Kerry businesses impacted by covid-19 emergency. The new helpline is now available on 1800 807 102 and will be available Monday to Friday from 9am to 5pm.

Aifreann Mar Eolas – In these times we need support, prayer and God. As you may know Mass is now available on Radio Kerry at 10.00am on Sundays. Masses are also broadcast from St Marys Dingle. These are available on https://www.mcnmedia.tv/camera/paroiste-naomh-muir  Let us mind one another, especially the vulnerable, you might reach out to them in whatever way is best. May the Lord guide, protect and be with us all.. Keep safe

Meabhrúchán Plean Gnó Buncampa Cnoc Bhréanainn / Reminder of Mount Brandon Base Camp Plan Má theastaíonn tú uait an plean a fheiscint féach isteach ar www.cflt.ie. If you want to see the business plan log into www.cflt.ie please