CCB/ AGM Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh

Ní bheidh Crinniú Cinn Bliana (CGB) Comharchumann Forbartha An Leith Triúigh  ar siúl ar an 18ú Meitheamh le Zoom mar atá fógraithe de bhar chúiseanna dlíthiúla. Beidh sé ar siúl níos déanaí sa bhliain
Due to legal reasons, CFLT will not be holding its AGM on 18th June on Zoom as advertised. It will take place later in the year.

Cumann 500/Club 500 Draw . Buaitoirí Mí Bealtaine
1ú:(€500): Fiona Kennedy, Cluaismór, An Daingean
2ú:(€250): Michael Ó Céarnaigh, An Clochán & NY
3ú:(€150): Mary & Eoin Ó Chonchúir, Bréanainn
4ú:(€75):  Síle & Tom O’Connor, An Clochán
5ú. (€50): Caithlín Uí Ruairc, Bréanainn
Buíochas as ocht do thacaíocht leanúnach. Thank you for your continued support. Feach ar www.cflt.ie chun an físeán a fheiscint.

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle Búiochas Due to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We are constantly reviewing the situation. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.