Seirbhisí Iarscoile / Afterschool Service
Téir i dteagmháil linn  más mian leat do leanamh a chlárú don seirbhisí iarscoile. Beidh  ag athoscailt de réir threoirlínte an rialtais mar gheall ar Covid 19
Get in contact if you would like to register your child for afterschool service. Reopening is subject to government guidelines

Cumann 500/Club 500 Draw . Buaitoirí Mí Meitheamh / June Winners
1ú:(€500): Teresa Moriarty, An Clochán, Bréanainn
2ú:(€250): Michael Ó Sé, Inis, An Clár
3ú:(€150): Jasmin Ní Ghriffín, An Clochán
4ú:(€75):  Tadhg MacMathúna, An Astráil
5ú. (€50): Michael Ó’Loinsigh, Taobh a’Cnoic, Bréanainn
Buíochas as ocht do thacaíocht leanúnach. Thank you for your continued support. Feach ar www.cflt.ie chun an físeán a fheiscint.

Bailiucháin Seanna Eadaí CLG Caisleán Ghriaire. Old Clothes Collection Castlegregory GAA
Tabhair leat do seanna eadaí go dtí an Halla Le Chéile roimh 11.06.2020. Rachfaidh an t-airgead go léir a bhaileofar chun CLG An Chaisleán a rith.
Bring your old clothes to Halla le Chéile before 11.06.2020. All money raised will go to the running of Castlegregory GAA Club

Halla Le ligean ar Cíos agus Covid 19
Má tá tú ag lorg áit chun cruinniú a bheith agat do ghrúpa mór tá an réiteach againn duit.
Tá halla le tomhais 22m x 8m againn agus stáitse mór le sin.
Ag fanacht  amach 2 mhéadar óna chéile d’fhéadfadh 40 duine cruinniú a bheith acu sa halla
Ag fanacht amach méadar amhain óna chéile d’fhéadfadh 60 duine cruinniú a bheith acu sa halla
Cuir glaoch ar 066 713 8137 chun tuilleadh eolas.
If you are stuck for a place to have a meeting for a big group we have the solution for you.
Our hall measurements are 22m x 8m plus a big stage .
At 2 meters social distancing 44 people  could have a meeting in the hall
At 1 meter social distancing
60people  could have a meeting in the hall
Ring 066 713 8137 for more information

Oscailt foirgneamh CFLT
Tá oifigí CFLT Halla le Chéíle ag súil go n-osclófar an foirgneamh don phobal i gCéim 4 de phlean oibre an Rialtais. Dáta le deimhniú. Chun sláinte agus sábháilteacht na foirne agus an phobail a chinntiú beidh srianta i bhfeidhm. Más gá duit bualadh le ball foirne nó seirbhísí a úsáid glaoigh ar 066 7138137 chun coinne a sceidealú. Go raibh maith agat as do thacaíocht agus tuiscint leanúnach.
CFLT offices Halla le Chéíle are anticipating to open the building to the public in Stage 4 of the Government road map. Date to be confirmed. To ensure the health and safety of the staff and community there will be restrictions in place. If you need to meet with a member of staff or use services please call 066 7138137 to schedule an appointment. Thank you for you continued support and understanding.

Seirbhís Béile Baile / Meals on Wheels: Mar gheall ar na treoirlínte ón Rialtas maidir leis an Coronavirus, tá na seirbhísí ó Halla Le Chéile curtha ar ceal. Táimid ag obair go crua chun an tseirbhís Béilí Baile a cuir ar fáil. I láthair na huaire tá an chistin ag obair Dé Luain, Dé Céadaoin, Dé hAoine chun freastal ar na daoine is leochailí . Má tá aon cheist agat glaoigh ar 066 7138137. Míle Búiochas Due to the recent guidelines from the Government regarding the Coronavirus, services are suspended from Halla Le Chéile. We are working hard to maintain the Meals on Wheels service.  We are constantly reviewing the situation. At the moment the kitchen is operating on Mondays, Wednesdays, Fridays to cater for the most vulnerable.  If you have any questions please call 066 7138137. Thank you for your patience and cooperation.