Sonraí Eile

Rialacha


Cliceáil an naisc thíos chun na rialacha a íoslódáil:

Rialacha an Chomharchumann (PDF)

 

Click the link below to download the rules:

Comharchumann Rules (PDF)

 

 

Séanadh Freagrachta


Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Tá siad beartaithe chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas faoin gComharchumann seo agus faoi cheanntar Chlochán-Bhréanainn. Cé go ndearnadh gach dícheall le linn an t-ábhar a ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh le haon fhreagracht, ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann an Chomharchumainn, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreorach ar na leathanaigh seo nó ar aon laithreán a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh. In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do na láithreáin sin.

The contents of these pages are provided as an information guide only. They are intended to enhance public access to information about Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh and the region. While every effort is made in preparing material for publication no responsibility is accepted by or on behalf of the Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teoranta for any errors, omissions or misleading statements on these pages or any site to which these pages connect. Although every effort is made to ensure the reliability of listed sites this cannot be taken as an endorsement of these sites.


Polasaí Príomháideach


Urramaíonn Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh cearta a húsáideoirí agus ní dhéanann sí, mar riail ghinearálta, faisnéis pearsanta d’aon chineál a bhailiú. I gcás ina dtabharfaidh úsáideoir faisnéiss pearsanta de thoil dheona i gceistneoir nó i suirbhé úsáidfear na sonraí le haghaidh taighde nó anailíse agus chuige sin amháin. I gcás brabhsála ginearálta, ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinn, cé go bhfuil eolas áirithe de chineál staitistiúil ar fáil dúinn trínár soláthróir seirbhíse idirlín. D’fhéadfadh sé gurb é a bheadh san eolas sin: Seoladh loighiciúil an fhreastalaí atá in úsáid agat An t-ainm fearainn barrleibhéil óna bhfaigheann tú rochtain ar an Idirlíon (mar shampla, .ie, .com, .org &rl). An cineál brabhsálaí atá in úsáid agat An dáta agus an t-am a théann tú isteach inár láithreán An seoladh Idirlín a úsáidtear chun nascadh lenár láithreán úsáidtear roinnt den fhaisnéis thuas chun staitisticí achoimre a chruthú ar staitisticí iad a ligeann dúinn an líon cuairteoirí chuig an láithreán a mheas, cé na leathanaigh is minice a dtugtar cuairt orthu agus, i gcoitinne, cabhair a fháil i dtaca leis an láithreán a dhéanamh níos cairdiúla don úsáideoir.

Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh Teoranta respects the rights of its users and does not, as a general rule, collect personal information of any kind. Where a user voluntarily provides personal information in response to a questionnaire or survey the data will be used for research or analysis purposes only. For general web browsing no personal information is revealed to us, although certain statistical information is available to us via our internet service provider. This information may include the logical address of the server you are using, the top level domain name from which you access the Internet (for example, .ie, com, .org etc., the type of browser you are using, the date and time you access our site, the Internet address used to link to our site.

Some of the above information is used to create summary statistics which allow us to assess the number of visitors to our site, identify what pages are accessed most frequently and generally, help us to make our site more user friendly.

Eolas ar an Suíomh


This website has been constructed using the open-source WordPress blog technology driven by a MySQL 5 database in UTF-8 charset.

It is recommended that you view the site on an open standards-based browser such as Safari, Google Chrome and Mozilla Firefox. Though compatible, this site is not designed or intended to be viewed with Microsoft Internet Explorer or Windows Internet Explorer (all versions). For security and interoperability purposes, we recommend not using the Internet Explorer browser for this or any website.

This site is compatible with Apple iOS (tested on iPhone and iPad and iPod Touch) and is assumed to be compatible with browsers running on the Android platform (though untested).

No responsibility is taken by the designer, hosting company or the owner of this website for any malicious code or data loss incurred from using this website. Viewing the site’s homepage is understood to be your agreement to indemnify the owner, hosting company or designer.

This website is 100% Adobe Flash Free. As such it is compatible with all browsers built on open standards.

Some elements of this website are encoded using the Portable Document Format. It is recommended that you download a free PDF reader from your chosen provider or purchase one from a reputable source.