Seirbhís Bruscar & Athchúrsála Phobail

Ba mhaith lé Comharchumann Forbartha an Leith Triúigh an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil leis an pobal as an dtacaíocht leanúnach don Seirbhís Bruscar agus Athchúrsála Pobail. Anuas lé roinnt míonna tá cuid don phobal ag déanamh mí-úsáid ar an tseirbhís seo. Ba chóir dramhaíl athchúrsála a chur sna málaí cearta agus is féidir iad a cheannach ag Halla Le Chéile agus ag Siopa an Phobail. Má leantar ar an mí-úsáid beidh orainn an tseirbhís a stop ar fad.

Tá aiféala orainn go caithfimíd an gníomh seo a dhéanamh, ach níl aon rogha eile fágtha againn mar gheall ar an leibhéal árd don mí-úsáid atá a dhéanamh ar an seirbhís. Ar an 01/08/2018 beimíd ag tabhairt isteach polasaí Frithbhruscair dian, aon duine a leanann ag dhéanamh mí-úsáid ar an seirbhís beidh siad a thuairisciú go dtí an t’údarás cuí.

 

as gaeilge ceart   Brúscar ceart